Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu 21/10/2016 15:00
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2, phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu.
Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Tuyến kênh mương thoát nước cửa xả đường quy hoạch số 25, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức 21/10/2016 15:00
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Tuyến kênh mương thoát nước cửa xả đường quy hoạch số 25, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trả tiền hàng năm) thực hiện dự án Khu du lịch biển Blue Sapphire resort của Côngty TNHH Thanh Loan tại phường 10, thành phố Vũng Tàu (Khu B). 21/10/2016 15:00
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trả tiền hàng năm) thực hiện dự án Khu du lịch biển Blue Sapphire resort của Côngty TNHH Thanh Loan tại phường 10, thành phố Vũng Tàu (Khu B).
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu