Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu điều dưỡng cựu chiến binh 8 tỉnh miền Đông tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 04/03/2015 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1338/UBND-VP ngày 03/3/2015 thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu điều dưỡng cựu chiến binh 8 tỉnh miền Đông tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (đã đồng ý chủ trương theo Công văn số 4811/UBND-VP ngày 30/7/2009).
Giải quyết chù trương cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường Mầm non Phước Hiệp, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa 04/03/2015 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1248/UBND-VP ngày 26/02/2015 giải quyết chù trương cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Mầm non Phước Hiệp, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.
Giải quyết kiến nghị của nông dân huyện Xuyên Mộc về việc tiêu thụ khoai mì 04/03/2015 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1222/UBND-VP ngày 26/02/2015 chỉ đạo giải quyết kiến nghị của nông dân huyện Xuyên Mộc về việc tiêu thụ khoai mì, liên quan đến hoạt động của các Công ty TNHH Duy Phát, Hữu Minh và Hương Nhung.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu