Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính 29/04/2016 14:00
Ngày 27/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính tỉnh BRVT.
Ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/04/2016 14:00
Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính năm 2016 25/04/2016 14:00
Ngày 20/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính năm 2016.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu