Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có biển quảng cáo sử dụng điện thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy 06/05/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2863/UBND-VP ngày 05/5/2015 chỉ đạo v/v Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có biển quảng cáo sử dụng điện thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.
Triển khai, thực hiện Công điện số 300/CĐ-BYT ngày 17/4/2015 của Bộ Y tế. 06/05/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2859/UBND-VP ngày 04/5/2015 triển khai, thực hiện Công điện số 300/CĐ-BYT ngày 17/4/2015 của Bộ Y tế.
Kết luận của UBND Tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo vướng mắc trong việc thi công tại Dự án KCN Cái Mép, huyện Tân Thành. 06/05/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2849/UBND-VP ngày 04/5/2015 v/v kết luận của UBND Tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo vướng mắc trong việc thi công tại Dự án KCN Cái Mép, huyện Tân Thành (họp ngày 14/5/2015)
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu