Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Giao 10.382,8m2 đất tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ cho UBND huyện Đất Đỏ 24/08/2016 11:00
Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc giao 10.382,8m2 đất tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ cho UBND huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất giáo dục đào tạo để đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non Phước Hội.
Đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 65, ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ của Công ty TNHH Xây dụng Triều Phát 24/08/2016 11:00
Ngày 22/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 65, ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ của Công ty TNHH Xây dụng Triều Phát.
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3 năm 2016) 24/08/2016 11:00
Ngày 22/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3 năm 2016).
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu