Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 26/11/2015 13:00
Ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển công chức thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện Côn Đảo 26/11/2015 11:00
Ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT.
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 26/11/2015 11:00
Ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu