Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia 27/05/2016 11:00
Ngày 19/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định về việc công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020 27/05/2016 11:00
Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 -2020.
Giao đất để sử dụng vào mục đích tôn giáo 27/05/2016 11:00
Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định về việc giao đất: Bao gồm: Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định về việc giao đất: Bao gồm: chùa Báo Ân, Chùa Bảo Tánh và chùa Phước Long
Tin cũ hơn
Giao đất 25/05/2016

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu