Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Điều chỉnh lại nội dung khoản 7, Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh 03/02/2016 14:00
Ngày 29/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lại nội dung khoản 7, Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh.
Thành lập ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/02/2016 14:00
Ngày 28/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc thành lập ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 03/02/2016 09:00
Ngày 25/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu