Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Chấp thuận việc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm ngày Anzac 25.4. 27/03/2015 17:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1946/UBND-VP ngày 26/3/2015 chấp thuận việc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm ngày Anzac 25.4.
Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bảo trì Khu Thập tự giá Long Tân 27/03/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1941/UBND-VP ngày 26/3/2015 cho chủ trương về việc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bảo trì Khu Thập tự giá Long Tân.
Tiếp nhận và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 27 hộ dân trực tiếp nuôi trồng thủy sản tại khu vực 66 ha đất mặt nước thuộc dự án Tổ họp hóa dầu miền Nam 27/03/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 1931/UBND-VP ngày 26/3/2015 chỉ đạo về việc tiếp nhận và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 27 hộ dân trực tiếp nuôi trồng thủy sản tại khu vực 66 ha đất mặt nước thuộc dự án Tổ họp hóa dầu miền Nam
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu