Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thu hồi 303,4m2 đất tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành do UBND xã Hắc Dịch quản lý, và cho Công ty TNHH Thép Đồng Tiến thuê. 30/06/2015 17:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 thu hồi 303,4m2 đất tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành do UBND xã Hắc Dịch quản lý, và cho Công ty TNHH Thép Đồng Tiến thuê để đầu tư xây dựng: Nhà máy luyện phôi thép Đồng Tiến
Thu hồi 15.352,7m2 đất tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá theo quy định 30/06/2015 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 thu hồi 15.352,7m2 đất tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá theo quy định.
Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn 30/06/2015 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu