Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021 22/07/2016 15:00
Ngày 12/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 Quyết định về việc Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 795,1 m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 22/07/2016 15:00
Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1960/QĐ-UBND về việc công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 795,1 m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích: Trạm tăng áp xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
Công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ I, năm 2015 22/07/2016 14:00
Ngày 19/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1940/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ I, năm 2015.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu