Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Cho phép thành lập Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 cho phép thành lập Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 25/07/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5191/UBND-VP ngày 22/7/2015 chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 25/07/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5129/UBND-VP ngày 21/7/2015 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu