Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án Nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu 24/06/2016 14:00
Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án Nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu.
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu 24/06/2016 14:00
Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án đường vào Trường THCS phường 12, thành phố Vũng Tàu.
Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) và tài sản gắn liền với đất trên khu đất dự án Bến xe BOT huyện Tân Thành 24/06/2016 14:00
Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) và tài sản gắn liền với đất trên khu đất dự án Bến xe BOT huyện Tân Thành.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu