Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thôi giữ chức vụ lãnh đạo và bổ nhiệm công chức lãnh đạo 24/03/2017 09:00
Ngày 14/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo và bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Bao gồm:
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017 15:00
Ngày 20/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017 15:00
Ngày 20/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu