Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Trần Văn Thương 13/01/2017 15:00
Ngày 30/12/2016, chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Trần Văn Thương.
Công nhận Trường Tiểu học Kim Dinh, phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 13/01/2017 15:00
Ngày 30/12/2016, chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Kim Dinh, phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2017 15:00
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3816/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu