Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Chi tiết Báo cáo số 74/BC-UBND ...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019. Chi tiết báo...
Ngày 18/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 30/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01 năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019. Chi...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân đã ban hành Báo cáo về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chi tiết Báo cáo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 227/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Chi tiết Báo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Chi tiết báo cáo
Hiển thị 1 - 10 of 100 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10