Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật một số nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Côn Đảo, huyện Côn Đảo Chủ đầu tư: UBND huyện Côn Đảo Chi tiết gói...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện bồi dưỡng chuyên đề tâm lý hình học cho Trường Cao đẳng sư phạm Chủ đầu tư: Trường Cao...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân đã ban hành Báo cáo về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chi tiết Báo cáo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 227/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Chi tiết Báo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Chi tiết báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 105/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Hiển thị 1 - 10 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10