Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý về chủ trương công khai thông tin về nợ chính quyền địa phương. Thông tin về nợ chính quyền địa phương năm 2017 như sau: Đơn vị: tỷ đồng ...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 254/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành báo cáo số 277/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm...
Ngày 2 - 10, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành báo cáo số 178/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Ngày 14-9-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành Báo có số 165/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 8, 8 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017....
Ngày 07/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 25/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 78/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4, 4 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017. ...
Ngày 12/4/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND về việc báo cáo ình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3...
Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Hiển thị 1 - 10 of 86 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9