Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016.

Chi tiết Báo cáo số 146/BC-UBND