Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành báo cáo số 277/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017.

Chi tiết Báo cáo