Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Vừa qua, Ủy ban nhân dân đã ban hành Báo cáo về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chi tiết Báo cáo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 227/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Chi tiết Báo...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Chi tiết báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 105/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 91/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Chi tiết Báo cáo số...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 65/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Qúy I và một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 39/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Hiển thị 1 - 10 of 96 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10