Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 113/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Chi tiết báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành báo cáo số 105/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 91/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Chi tiết Báo cáo số...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 65/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Qúy I và một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 39/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018. Chi tiết Báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018. Chi tiết báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 254/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành báo cáo số 277/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm...
Hiển thị 1 - 10 of 93 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10