Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ngày 23/2/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 19/BC-UBND về tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 5 Tết). ...
Ngày 14/11, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Báo cáo số 152/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014. Chi tiết...
Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 138/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3...
Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 184/BC-UBND về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch năm 2014.   Chi tiết báo cáo số 184/BC-UBND,...
Ngày 9/6, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 5 tháng, ước 6 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Chi tiết Báo...
Ngày 13/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 36/BC-UBND về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm...
Ngày 14/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 37/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Chi...
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2014   1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a. Nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp trong tháng Tư tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây...
Ngày 7/3, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 13/BC-UBND về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014. ...
Hiển thị 91 - 99 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10