Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018. Chi tiết báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 254/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành báo cáo số 277/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm...
Ngày 2 - 10, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành báo cáo số 178/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Ngày 14-9-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành Báo có số 165/BC-UBND về Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 8, 8 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017....
Ngày 07/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 25/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 78/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4, 4 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017. ...
Ngày 12/4/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND về việc báo cáo ình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3...
Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Hiển thị 11 - 20 of 96 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10