Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 8/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 35/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. ...
Ngày 24/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND về việc báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2016 và 02 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016. Mời...
Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 17/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 01/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016. ...
Ngày 19/02/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 14/BC-UBND về Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Mời quý đọc giả xem chi tiết tại đây.
Ngày 07/01/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo về Tình hình thực hiện mục tiêu Chiến lược, Chương trình quốc gia và Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (Báo cáo số 04/BC-UBND). ...
Ngày 10/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 260/BC-UBND báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2011-2015. Mời xem nội...
Ngày 07/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 252/BC-UBND báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mời xem nội dung...
Ngày 03/12/2015, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 245/BC-UBND báo cáo tình hình thực  hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm...
Hiển thị 21 - 30 of 93 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10