Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm...
Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng...
Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 8/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 35/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. ...
Ngày 24/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND về việc báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2016 và 02 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016. Mời...
Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 17/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 01/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016. ...
Ngày 19/02/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 14/BC-UBND về Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Mời quý đọc giả xem chi tiết tại đây.
Ngày 07/01/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo về Tình hình thực hiện mục tiêu Chiến lược, Chương trình quốc gia và Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (Báo cáo số 04/BC-UBND). ...
Hiển thị 21 - 30 of 96 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10