Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Ngày 12/4/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND về việc báo cáo ình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3...
Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm...
Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối...
Ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng...
Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 8/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 35/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. ...
Ngày 24/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND về việc báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết Báo cáo số...
Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2016 và 02 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016. Mời...
Hiển thị 21 - 30 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10