Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 31/3/2015 báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ. ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2007/UBND-VP ngày 30/3/2015 báo cáo về  tình hình hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước  cổ phần hóa của ...
UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 27/3/2015 báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Báo...
UBND ban hành Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 25/3/2015 báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014. Xem toàn văn Báo cáo tại đây .
UBND tỉnh có Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 18/3/2015 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA  và vốn vay ưu đãi (Quý IV năm 2014) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ...
Ngày 13/3/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1607/UBND-VP báo cáo Bộ Xây dựng về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định sổ 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Xem...
Ngày 9/3/2015, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 27/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm...
Ngày 23/2/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 19/BC-UBND về tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 5 Tết). ...
Ngày 14/11, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Báo cáo số 152/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014. Chi tiết...
Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 138/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3...
Hiển thị 81 - 90 of 96 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10