Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

UBND tỉnh có Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 18/3/2015 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA  và vốn vay ưu đãi (Quý IV năm 2014) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ...
Ngày 13/3/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1607/UBND-VP báo cáo Bộ Xây dựng về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định sổ 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Xem...
Ngày 9/3/2015, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 27/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm...
Ngày 23/2/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 19/BC-UBND về tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 5 Tết). ...
Ngày 14/11, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Báo cáo số 152/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014. Chi tiết...
Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 138/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3...
Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 184/BC-UBND về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch năm 2014.   Chi tiết báo cáo số 184/BC-UBND,...
Ngày 9/6, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 5 tháng, ước 6 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Chi tiết Báo...
Ngày 13/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 36/BC-UBND về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm...
Ngày 14/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 37/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Chi...
Hiển thị 81 - 90 of 92 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10