Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2018

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục ổn định, các chính sách và giải pháp điều hành của Chính phủ được triển khai quyết liệt, xu thế các ngành và lĩnh vực kinh tế của tỉnh diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, do vậy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa VI thông qua của năm 2018 nhiều khả năng sẽ hoàn thành đạt và vượt mức đề ra. Căn cứ nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

1.Về khắc phục những vấn đề tồn tại trong 6 tháng đầu năm

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới từ vốn ngân sách nhà nước, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán để trình phê duyệt.

- Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai dự án.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, rà soát việc thực hiện, tham mưu công tác quản lý nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị hiện đang được người dân, doanh nghiệp đánh giá chưa hài lòng.

2.Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2018

2.1.Về phát triển kinh tế

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đồng thời ban hành kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các Chương trình trên.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018—2025 vào các khu, cụm công nghiệp.

- Phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác".

- Phê duyệt: (i) quy chế phối hợp quản lý phát triển Cụm công nghiệp; (ii) Quy chế quản lý các khu chế biến hải sản tập trung; (iii) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

- Xây dựng và ban hành các tiêu chí về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đơn giá cho thuê đất và hạ tầng, công nghệ xử lý môi trường tại các khu chế biến hải sản tập trung, trên cơ sở đó xác định nhu cầu sử dụng đất thực tế của các cơ sở chế biến hải sản để tiến hành di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

- Triển khai xây dựng Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện Đề án để thành lập Ban Quản lý cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng tỉnh. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư trung tâm Logistics Cái Mép hạ, cảng Cái Mép hạ; hoàn thành báo cáo nghiên cứu vị trí xây dựng cảng tàu khách; làm việc với Hiệp hội Logistics Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức của chủ hàng về cảng Cái Mép - Thị Vải.

- Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch; khảo sát và liên kết tuyến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bình Thuận; xét tặng giải thưởng du lịch tỉnh. Triển khai thực hiện phần mềm du lịch thông minh; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lưu trú, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lắp đặt phao cứu sinh tại các bãi biển, mua sắm đủ thiết bị cấp cứu thủy nạn tại các Ban quản lý các khu du lịch cấp huyện. Phê duyệt: (i) Kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch cho từng năm đến 2020; (ii) Quy chế quản lý hoạt động khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; (iii) Quy chế quản lý bãi tắm trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2023, Đề án nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ban hành quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp úng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hoàn thành và phê duyệt kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt sản xuất theo hướng hữu cơ (organic) tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện các nội dung Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; hoàn thành việc đo vẽ cắm mốc đất lâm phần, đất rừng.

- Triển khai Đề án đầu tư xây dựng trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ tại Gò Găng; tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân, quản lý chặt chẽ việc đánh bắt xa bờ và tình trạng tàu cá của tỉnh đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

- Tiếp tục bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

2.2.Về đầu tư phát triển

a) Đầu tư nguồn vốn ngân sách

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng các dự án trong kế hoạch năm 2018.

- Giám sát và chỉ đạo điều hành nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm quy định của Luật đầu tư công và khả năng cân đối vốn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp; công khai minh bạch danh mục đầu tư, kể cả các dự án đã dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2020 để các khuyến khích các doanh nghiệp có khả năng đầu tư; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đặc biệt là phải có đất sạch để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

b) Đầu tư của doanh nghiệp

- Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018, đặc biệt tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản qua kết nối của Japan Desk với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); nghiên cứu các đề xuất tại dự án Sáng kiến phát triển kinh tế địa phương của JICA, để bổ sung, cập nhật vào các kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển của tỉnh.

- Ban hành Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (trong đó có dự án thuộc chính sách khuyên khích đầu tư xã hội hóa); trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa; Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kỉnh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018.

- Tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư có chọn lọc theo quy định về Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh: Núi Dinh, Safari, Paradise, khu đô thị Gò Găng, Bàu Trũng, khu đô thị Tây Nam Bà Rịa, Atlantic,...; các dự án du lịch tuyến ven biến Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo, Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, Cảng Cái Mép Hạ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, như Trung tâm đô thị Chí Linh, Bàu Trũng...

- Tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý đối với những dự án thực hiện không đúng với cam kết theo quy định của pháp luật.

2.3.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân năm 2018; tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2017 -2018, làm cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2019 - 2020.

- Hoàn thành các nội dung còn lại của việc cổ phần hóa công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh; chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty TNHH Hai thành viên.

- Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 13/12/2017; Hỗ trợ các HTX tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm của các Hợp tác xã tại Hà Nội do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ.

2.4.Về tài chính ngân sách

- Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 23/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 07- NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

- Tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước; đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn của các cơ quan, đơn vị còn nợ tạm ứng ngân sách.

- Tiếp tục rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực; rà soát, thẩm định giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới về Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các tồn tại trong quản ]ý cơ sở nhà đất nhằm đảo bảo việc quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thu ngân sách của thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, có phương án kịp thời điều chỉnh lại phân cấp nguồn thu, khuyến khích đơn vị tăng thu góp phần cho đầu tư phát triển.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách để có những giải pháp cụ thể bảo đảm các quỹ hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2.5.Về văn hóa - xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch lớn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh năm học mới 2018-2019; triển khai kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm học 2018-2019; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ trong 6 tháng cuối năm. Ban hành các quy chế quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao. Hoàn thành các nhiệm vụ: (i) cắm mốc và khoanh vùng bảo vệ các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; (ii) việc bài trí thờ cúng các Anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tại Đền thờ Côn Đảo; (iii) xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch và đề án về phát triển văn hoá, thể thao. Tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2018; tham dự Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội. Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

- Tổ chức thẩm định kinh phí các đề tài, dự án chuyển tiếp năm 2018; tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thuộc danh mục phê duyệt năm 2018; tổ chức kiểm tra và nghiệm thu các đề tài, dự án, sản phẩm trung gian, dự án tới hạn. Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Tiếp tục Chương trình 135 giai đoạn III (2015-2018) về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, các thôn, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh: thực hiện đầu tư 09 công trình giao thông, 03 công trình đường điện hạ thế, 01 công trình thủy lợi trên địa bàn 02 huyện Xuyên Mộc và Châu Đức.

- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 12 công trình giao thông, 01 công trình điện, 03 công trình nước sinh hoạt.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người trên địa bàn tỉnh

2.6.Về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã phường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Kiểm soát an toàn thực phẩm tại 88 chợ và xây dựng hai điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại 02 chợ: Chợ Long Điền và Chợ Ngãi Giao" năm 2018; Đề án Nhân rộng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "Chuỗi thực phẩm an toàn" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương" năm 2018".

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng; bảo đảm an toàn vệ sinh trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp... Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản} thủy sản cho người dân; chủ động trong công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh,...

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Chủ động đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm.

2.7.Về quản lý tài nguyên - môi trường

- Tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm từ ngày 01/7/2015 đến 01/7/2016 để có giải pháp xử lý theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thủ tục và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đối với 17 lô đất có diện tích 98,31 ha theo kế hoạch đã được phê duyệt; tháo gỡ các vướng mắc về khiếu nại, tranh chấp tài sản có trên đất. Giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc trên các lô đất có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đẩt 2018; các trường hợp vướng mắc, tồn tại trên đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam, đất bàn giao cho Công ty Thuận Hưng, Công ty Tập đoàn Hải Châu.

- Triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018; điều tra, khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phân loại, cập nhật đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến hải sản thuộc Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

2.8.Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

2.9.Về cải cách hành chính

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh của nhân dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

- Thực hiện các kết luận tại hội nghị quán triệt kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức khảo sát ý kiến nhân dân đối với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực theo Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai phần mềm xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương.

- Ban hành giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

2.10.Về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài để có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

- Thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; triển khai thực hiện mở rộng phần mềm đến các phòng thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã và xây dựng cổng thông tin điện tử để công khai kết quả giải quyết đơn thư đến người dân.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp, rà soát kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, tránh việc kiểm tra trùng lắp giữa các sở ngành, đảm các ngành, các cấp không kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm.

- Triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/05/2018 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2018, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.11.Công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế

- Tổ chức kịp thời, chu đáo các đoàn công tác nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và các đoàn công tác của tỉnh ra nước ngoài; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2018.

- Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức, bộ máy nhân sự làm công tác ngoại vụ địa phương trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh việc trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với các địa phương nước ngoài, nhất là các địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phê duyệt "Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2035".

Trích báo cáo số 130/BC-UBND

 


Hiển thị 1 - 10 of 25 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3