Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 08 năm 2018

Trên cơ sở nhiệm vụ của năm 2018, theo lộ trình thực hiện, trong tháng 8 các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Danh mục kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành sớm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Về kinh tế:

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (lần 1) để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương số 06-NQ/TW ngàỵ 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác".

- Thực hiện các hoạt động triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản và thực hiện Phòng trưng bày, xúc tiến thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu tại Padang, Indonesia.

- Ban hành: (i) Quy chế quản lý phát triển Cụm công nghiệp; (ii) Quy chế quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (iii) Quyết định ủy quyền Sở Công Thương về việc cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp.

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 vào các khu, cụm công nghiệp.

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt sản xuất theo hướng hữu cơ (organic) tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

2.Về tài chính - ngân sách

- Hoàn thành Báo cáo Kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 03 năm 2019 -2021 và dự toán năm 2019; Chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách thực hiện cả năm 2018 và dự kiến kế hoạch thu ngân sách năm 2019.

- Hoàn thành và phê duyệt phương án sắp xếp các Quỹ Tài chính ngoài ngân sách, đảm bảo các Quỹ hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo nhiệm vụ.

3.Về đầu tư phát triển

a) Đầu tư vốn ngân sách:

- Triển khai thực hiện đánh giá giữa kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ ngành Trung ương theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

- Giám sát và chỉ đạo điều hành nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối vốn; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2018 còn lại cần tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trong quý 3 năm 2018.

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án đã bố trí vốn trong năm 2018 để thu hồi vốn đã tạm ứng trong các năm trước, hoàn thành hoàn ứng cho ngân sách; hoàn thiện hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định.

b) Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời đôn đốc, xử lý đối với những dự án chậm triển khai; hoàn chỉnh Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ, dự kiến giữa tháng 8/2018.

- Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018, đặc biệt tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản qua kết nối của Japan Desk với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

- Tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT- TTg ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-  Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và Kế hoạch, dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân năm 2018; tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

4.Về văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện tốt các công tác: khám, chữa bệnh; tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để xảy ra dịch lớn, nhất là các dịch bệnh: Sất xuất huyết, tay - chân - miệng; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Báo cáo kết quả thi tốt nghiệp năm 2018; tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tổ chức Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018; Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và sự kiện Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018.

- Tổ chức hội thảo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 06/2016 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thế thao - Học tập cộng đồng.

- Tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải thể thao thành tích cao năm 2018 theo kế hoạch.

5.Về quản lý xây dựng, tài nguyên môi trường

- Hoàn chỉnh và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu; Tiếp tục triển khai phương án quy hoạch 06 cụm đất hành chính của tỉnh tại thành phố Vũng Tàu.

- Ký kết và phối hợp với tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên nước vùng giáp ranh; trong đó tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của khu xử lý chất thải tại cẩm Mỹ, nhằm bảo vệ nguồn nước hồ Đá Đen.

- Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Báo cáo Tỉnh ủy về 83 trường hợp khiếu nại trên đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương VN, các trường hợp vướng mắc trên các lô đất có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 2018; Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đất xen kẻ đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương VN diện tích 18,1 ha và thống nhất phương án xử lý về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Cụm CN-TTCN Long Hương Bà Rịa, Thành phố Bà Rịa.

6.Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

7.Về cải cách hành chính

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tiến hành kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch; rà soát việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

- Tổng kết Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh và triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Sửa đổi Bộ tiêu chí chấm điểm, tổ chức chấm điểm cải cách hành chính, khảo sát hài lòng năm 2018.

8.Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2017 chuyển sang năm 2018 và các vụ việc phát sinh mới năm 2018; các vụ khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch tại Quyết định số 418/QĐ-ƯBND ngày 12/02/2018; giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại đông người kéo dài.

Thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; triển khai thực hiện mở rộng phần mềm đến các phòng thuộc UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã và xây dựng cổng thông tin điện tử để công khai kết quả giải quyết đơn thư đến người dân./.

Nguồn: Báo cáo số  176/BC-UBND

 


Hiển thị 1 - 10 of 26 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3