Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2016

1. Về khắc phục những vấn đề tồn tại trong 9 tháng đầu năm:

- Tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp thuộc trách nhiệm của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường công tác quản lý thuế, thu ngân sách, chống thất thu.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án (có trong kế hoạch      khởi công mới),

chưa khởi công, rà soát các vướng mắc, có biện pháp giải quyết sớm để khởi công các công trình này.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phương án xử lý các dự án chậm triển khai; rà soát, kiểm tra, thu hồi các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ so với cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư mà nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện trong quá trình triển khai dự án.

- Tăng cường các giải pháp làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông, tích cực tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; tăng cường các biện pháp để đẩy nhanh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2016

2.1. Về phát triển kinh tế

- Các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình năm 2016; hoàn chỉnh và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2016; tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017; thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng và vật nuôi, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2016; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, hiện tượng bơm nước trong giết mô gia súc. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 2017. Tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi, phòng chổng lụt bão, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão. Tiếp tục thực hiện Phương án di dời, sắp xếp lồng bè vào khu quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch, môi trường giao thông tại các khu vực khoanh nuôi.

- Hoàn thành thi tuyển ý tưởng quy hoạch xây dựng 1/2.000 trung tâm logistics Cái Mép Hạ; triển khai các chương trình nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển theo thông báo két luận số 226/TBLT BGTVT-UBND BRVT và các thông báo liên quan, tổ chức hội nghị giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh nhằm đánh giá kết quả đạt được. Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, thông nhất về vị trí cụ thể kêu gọi đầu tư logistics trong giai đoạn trước mắt; hoàn thành xây dựng bộ tài liệu mẫu và bộ nhận diện thương hiệu cảng biển.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ "về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới" và Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Nghiên cứu xây đựng Quy hoạch tổng thể dải ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu nhằm định hướng phát triển du lịch bền vững; Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá, đa dạng hóa sản phấm du lịch; Đề án an ninh du lịch, Đề án môi trường du lịch và Đề án văn hóa du lịch; Kế hoạch đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

- Kêu gọi các nhà đầu tư lớn (quốc tế) để hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch mới như các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị.

- Bảo đảm an ninh du lịch, môi trường du lịch và văn hóa du lịch. Rà soát quy hoạch dành quỹ đất bố trí nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch.

2.2.Về đầu tư phát triển và thu, chi ngân sách.

a)Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các huyện và thành phố trong việc điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; khẩn trương hoàn thành công tác lập thiết kể kỹ thuật thi công-tổng dự toán để tổ chức đấu thầu và khởi công xây lắp 02 dự án còn lại.

- Hoàn thành lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT...; xây dựng phương án, lộ trình bán đấu giá các trụ sở cơ quan nhà nước; xây dựng phương án vay Chính phủ theo cơ chế dự án phát triển hạ tầng đô thị địa phương (CIFF); xây dựng phương án bán đấu giá quỹ đất công của tỉnh và dự kiến khả năng huy động vốn từ nguồn này trong giai đoạn 2016-2020.

b)Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh năm 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 29/6/2016; Hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả và thu hút đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đẳng cấp quốc tế, các dự án lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định, thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân thuộc về nhà đầu tư; ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2017.

- Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật vào tháng 11/2016. Phối hợp Japan Desk và JICA hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Dự án chính sách phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

c) Thu, chi ngân sách.

- Thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, nhằm đạt dự toán 2016; khai thác thêm các nguồn thu từ đấu giá đất, trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công...

- Ban hành cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, nhất là các cơ sở y tế, trường học, văn hóa-thể thao, nhằm tăng cường tính tự chủ, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước của các đơn vị.

- Nghiên cứu, áp dụng mô hình thu phí từ các đơn vị doanh nghiệp được hưởng lợi từ các công trình mà tỉnh đầu tư.

2.3.Về văn hóa - xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh sởi; tăng cường kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Y học cổ truyền. Tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án "Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017"; kế hoạch xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại.

- Xây dựng đề án "Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030"; xây dựng tiêu chí, quy trình, phương pháp tuyến chọn giáo viên đạt chuẩn 2016-2017. Phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề án giảm nghèo đa chiều bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trung gian các đề tài, dự án tới hạn; tiếp tục tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khảo sát các doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc,... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo Chương trình 135 giai đoạn III về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ; kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch tổ chức hoạt động lễ hội, các ngày lễ lớn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020 và Đề cương Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh BRVT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2030. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án Nâng cao thể lực tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Đề án Phát triển thể thao giải trí trên biển gắn liền với phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 16/TMQ-CP của Chính phủ và kế hoạch số 45/KH-TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08/TW-NQ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016 - 2020" của tỉnh; Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Liên hoan Diều Quốc tế năm 2016.

2.4.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

- Tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị; phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020 của công ty xổ số Kiến thiết để thực hiện công bố thông tin theo qui định.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 từ đơn vị sự nghiệp có thu sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước làm chủ sở hữu và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017; hoàn thiện "Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017" gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện: Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2014 - 2020.

2.5.Về quy hoạch, qun lý tài nguyên - môi trường

- Triển khai các thủ tục đấu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2025;

- Phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải, Quy hoạch giao thông đường thủy nội địa, Quy hoạch bên xe khách và quy hoạch đấu nổi bến xe khách vào hệ thống đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chung quy hoạch Thành phố Vũng Tàu.

- Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở tôn giáo tỉnh đến năm 2020, định hướng

đến năm 2030; Tổ chức lựa chọn phương án quy hoạch Núi Dinh.

- Triển khai phương án quy hoạch 05 cụm đất hành chính của tỉnh tại thành phố Vũng Tàu, quy hoạch núi Dinh, khu 1.600 ha phía Nam Quốc lộ 51; điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh; tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất của dự án sau khi thu hồi phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

- Phê duyệt Báo cáo kết quả Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kế hoạch thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, lấy mẫu giám định nước thải đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thẩm định Tờ kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải rắn công nghiệp, các nguồn chất thải rắn công nghiệp nguy hại, yêu cầu các nhà máy luyện phôi thép phải lưu giữ, chuyển giao, xử lý bụi lò đúng quy định; thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khu vực Tân Hải, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

- Hoàn thành phương án đấu giá quyền sử dụng qũy đất công và quỹ đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương Việt Nam; triển khai bán đấu giá thí điểm khu đất công và ban hành Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để triển khai áp dụng.

- Triển khai kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trong năm 2016; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn tĩnh, nhất là dự án Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Khu công nghiệp Đá Bạc và các dự án đầu tư tại thành phố Vũng Tàu.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật

- Trình Chính phủ phê duyệt Đề án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản giai đoạn 2016-2020.

- Xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường của khu chế biến hải sản Tân Hải và tuyến cổng số 6, xã Tân Hải.

- Hoàn thành di dời phân xưởng nhuộm của Công ty Meisheng Textiles tại Cụm công nghiệp Ngãi Giao về KCN Mỹ Xuân A2. Tiếp tục chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường xanh Bảo Ngọc lập phương án đi dời nhà máy xử lý rác vào Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; Công ty TNHH Sông Xanh di dời nhà máy hiện hữu tại xã Phước Hòa vào khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

2.6. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và tham gia phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng có hiệu quả.

- Xây dựng đề án khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an ninh khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

2.7.Về cải cách hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; chấn chỉnh tình trạng nhận thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định và hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân

- Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Tổ chức Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI năm 2016 và các năm tiếp theo của tỉnh;

- Tổ chức hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND câp xã; sơ kết chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2011-2015 để triển khai công tác đào tạo nguồn CBCCVC có trình độ cao giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng Quy định về quản lý biên chế hành chính và số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp; sửa đổi bổ sung một số điều trong các quy định về thẩm quyền quản lý CBCCVC của UBND tỉnh.

- Tiếp nhận, tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân qua kênh thông tin đường dây nóng CCHC.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động quản lý.

2.8.Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Về công tác thanh tra: Tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016, tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tập trung giám sát, xử lý những nội dung sau kết luận thanh tra.

- Về giải quyết khiếu nại, t cáo: Kiểm tra việc nhập dữ liệu phần mềm về quản lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2015 chuyển sang và các vụ việc phát sinh năm 2016; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo dài; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Về công tác phòng, chng tham nhũng: Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng, triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra./.

(Nguồn: Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 03/10/2016)