Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong quý II năm 2017

Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh và theo lộ trình thực hiện, trong quý II các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.Về phát triển kinh tế

- Trình Tỉnh ủy ban hành một số nghị quyết phát triển các lĩnh vực kinh tế và xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020; Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao; Nghị quyết về phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Hoàn thành Đề án thành lập Ban quản lý cảng biển và logistics; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các Hiệp định thương mại tự do; Đề án thành lập trạm cố định kiểm nghiệm nhanh chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại chợ Bà Rịa và chợ Vũng Tàu. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Chuỗi thực phẩm an toàn. Xây dựng cơ chế chính sách chuyển đổi mô hình chợ.

- Ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2017.

- Trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về đầu tư phát triển nguồn điện cung cấp cho Côn Đảo.

- Hoàn thành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2017; Chương trình thông tin, xúc tiến du lịch giai đoạn 2017-2020; Đề án môi trường

du lịch và Đề án nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch. Xây dựng bộ tiêu chuẩn "Cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch"; sữa đổi Quy chế quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi tắm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1727/2004/QĐ-UB ngày 15/4/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghiên cứu các giải pháp phục vụ đón và đảm bảo an toàn cho khách du lịch tàu biển; thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, ăn uống trên sông; xây dựng quy định, tiêu chuẩn đối với những cơ sở kinh doanh ăn uống bằng bè nổi. Báo cáo kết quả khảo sát nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh và dự báo nhu cầu đào tạo từ các đơn vị kinh doanh du lịch.

-Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng về phát triển du lịch bất động sản (Condotel).

- Điều tiết nước tưới, theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, ngăn chặn hiện tượng bơm nước trong giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm; kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017. Triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017, xuống giống ngay từ đầu mùa mưa 2017. Hoàn thành Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

- Theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển thủy sản theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014. Tiếp tục thực hiện Phương án di dời, sắp xếp lồng bè vào khu quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản cho người dân. Tiếp tục thực hiện việc xây dựng các mô hình quản lý thực phẩm theo "Chuổi thực phẩm an toàn" trên các loại sản phẩm nông sản, thủy sản.

- Hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu thuê doanh nghiệp Israel xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi về đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; quy hoạch đất, xác định địa điểm, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư ở môi huyện, thành phố một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Triển khai thử nghiệm 3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về trồng rau, quả.

- Hoàn thành Phương án di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Khảo sát, tìm địa điểm mới để xây dựng Khu chế biến hải sản tập trung cho thành phố Vũng Tàu. Triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư Trung tâm nghề cá tại đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, như: đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch cảng cá; lấy ý kiến của Bộ tư lệnh Quân khu 7 về vấn đề Quốc phòng; tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm về mô hình Trung tâm nghề cá hiện đại, tiên tiến ở nước ngoài để áp dụng triển khai cho tỉnh.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.Về văn hóa - xã hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa; tăng cường kiểm tra công-tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các kỳ thi học kỳ II cho học sinh các cấp; hoàn thành phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2017 - 2018. Tổ chức hội thảo đánh giá việc áp dụng mô hình trường học mới trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030.

-Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020. Phê duyệt chương trình thu hút và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 - 2020.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ trong quý; kế hoạch phục vụ đợt sinh hoạt hè 2017. Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức và cải thiện chất lượng hoạt động của các Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn.

- Phê duyệt và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017, Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2018 và tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh năm 2017.

- Hoàn thành các chương trình, đề án văn hóa, thể thao, gồm: Kế hoạch trùng tu tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch; Kế hoạch đo đạc, cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích; Quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Đề án Phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2017-2020; Đề án thành lập Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Hoàn thành Chương trình, đề án, kế hoạch về tăng cường công tác quản lý

người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

-Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

3.Về đầu tư phát triển

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tỉnh trạng nợ đọng trong xây đựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2017 khẩn trương hoàn thành các thủ tục đế sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng; các chủ đầu tư các dự án bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công xây công trình.

- Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2017.

- Đẩy nhanh việc đầu tư các dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho Côn Đảo như xử lý rác, cảng tàu khách,...

- Tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) năm 2017; đánh giá kết quả sử dụng vốn TPCQĐP đã bố trí cho các dự án năm 2016 làm cơ sở để bố trí và sử dụng vốn TPCQĐP năm 2017 đạt hiệu quả.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định; kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư.

- Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đến năm 2020; Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư đến năm 2020, danh mục kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa, danh sách các nhà đầu tư lớn, có đẳng cấp quốc tế để có kế hoạch tiếp cận, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ- CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020.

- Rà soát tiến độ triển khai và sự phù hợp quy hoạch của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo để xây dựng phương án xử lý.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì.

4.Về thu - chi ngân sách

- Hoàn chỉnh hồ sơ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài chính để được xem xét hỗ trợ, bù đắp phần giảm thu ngân sách địa phương năm 2016.

- Theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của địa phương năm 2017 đạt hiệu quả cao; đánh giá khả năng cân đối ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến cả năm 2017, xem xét điều chỉnh-dự toán ngân sách năm 2017 (nếu có).      

- Xem xét bổ sung đối với các huyện chưa tự cân đối được nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Xây dựng quy định về quản lý xe công trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án đang triển khai.

5.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường

- Ban hành Chỉ thị về việc bố trí quy hoạch công trình công cộng (nhà trẻ, cây xanh...) trong các dự án đô thị, nhà ở. Hoàn thành Quy hoạch các nhà mẫu giáo tại khu nhà ở công nhân; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Long Hải, huyện Long Điền và Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

- Rà soát việc lập quy hoạch dọc hai bên trục Quốc lộ 51 từ Vũng Tàu đến Bà Rịa; ban hành quy chế quản lý kiến trúc Côn Đảo.

- Ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 07/08/2015 của UBND tỉnh về Ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử đụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

- Xử lý vướng mắc về thủ tục đất đai, về thu tiền thuê đất đối với các chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các KCN về điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục thanh tra, kết luận việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau - TP. Vũng Tàu.

- Nghiên cứu, điều chỉnh lại định mức tái định cư bằng tiền cho phù hợp với từng địa bàn để khuyến khích người dân lựa chọn hình thức này, thúc đẩy việc triển khai các dự án.

- Xây dựng dự án Quản lý, khai thác quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình công nghệ xử lý môi trường trong các cơ sở chế biến hải sản do các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu, hỗ trợ thực hiện; xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực

cống số 6.

- Ban hành Kế hoạch xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2017. Tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường, quan tâm cải thiện môi trường ở khu vực nông thôn; kiểm tra hoạt động khoáng sản, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh. Tổng họp báo cáo về nguồn cát san lấp phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành Dự án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu.

6.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo hậu cần, tài chính, phương tiện phục vụ tốt công tác chiến đấu. Thực hiện chế độ trực ban, trực chiến nghiêm túc, đảm bảo sẵn sàng giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhàm chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm (đặc biệt là nạn bảo kê, trấn lột tại các khu công nghiệp, bến cảng, bến xe...); nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; chống buôn lậu và gian lận thương mại,...

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

7.Về cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Rà soát, công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT- UBND.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; giảm tình trạng để hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đổi với tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính; thanh tra, kiếm tra công vụ theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

- Công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021 các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định sát hạch định kỳ, đột xuất đội ngũ công chức, viên chức.

- Tổ chức thu thập, tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh để làm việc với các cơ quan Trung ương theo kế hoạch.

8.Thanh tra, khiếu nại và tố cáo

- Triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tiến hành triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đẩy mạnh hoàn tất các cuộc thanh tra năm 2016 chuyển qua.

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2016 chuyển sang và các vụ phát sinh mới trong năm 2017./.

Cổng TTĐT tỉnh (nguồn Báo cáo số 50/BC-UBND)