Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chi đạo, điều hành trong tháng 4 năm 2017

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 24/QĐ- UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh, trên cơ sở kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm, trong tháng 5/2017 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.Về phát triển kinh tế:

-Thông qua và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TW ngàỵ 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng.

-Rà soát, đánh giá các thủ tục, chính sách cho thuê đất đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, so sánh với các địa phương khác trong vùng.

-Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Miền Nam;

-Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2017. Sơ kết 3 năm chương trình hợp tác giữa trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư các tỉnh, thành phố phía Nam 2017; xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền về hội nhập năm 2017.

- Thông qua Đề án "Quy hoạch phát triển năng lượng gió tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến năm 2030".

-Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2.000 và kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ trên cơ sở ý tưởng quy hoạch được trao giải.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển cảng biển, du lịch hậu cần cảng đến năm 2020.

-Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung để chuẩn bị làm việc với Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương về phát triển cụm cảng Cái Mép Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế.

-Tìm kiếm, lựa chọn cảng phù hợp được quy hoạch để xây dựng cảng chuyên dùng theo nhu cầu hoạt động dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyosung Việt Nam.

- Bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết phát triển du lịch, theo Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trí về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; hoàn thành Đề án môi trường du lịch, Kế hoạch triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

- Sơ két tình hình thực hiện "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", giai đoạn 2012-2016; hoàn chỉnh dự thảo Quy chế xét chọn Chương trình cơ sở "đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch".

- Hoàn thiện Đề án nghiên cứu tiền khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đề xuất các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục thực hiện Phương án di dời, sắp xếp lồng bè vào khu quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn.

2.Về văn hóa - xã hội:

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để xảy ra dịch lớn, nhất là các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa như: Cúm, sởi, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng; tiếp tục kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2017. Tổ chức mua sắm, đầu tư trang thiết bị để kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chợ, ... trên địa bàn tỉnh.

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tiếp tục duy trì, quan tâm chăm lo đời sổng người có công và các đối tượng chính sách.

- Họp Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh xem xét danh mục đề tài, dự án và lựa chọn danh mục các đề tài, dự án đưa vào thực hiện năm 2017. Hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017, khảo sát các doanh nghiệp có Đơn đăng ký tham gia.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, chương trình 135 giai đoạn III và đề án Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn II (2016-2020).

- Tổ chức thi học kỳ II năm học 2016-2017; tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2; xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS và tổng kết năm học 2016-2017; Phối hợp tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng và tổng vệ sinh trường lớp phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các trường; tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh địch mùa hè cho các trường.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Ban hành Quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thẳng cảnh trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức và cử vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia theo kế hoạch. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017.

3.Về đầu tư phát triển:

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2017 khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

- Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017 theo Quyết định số 2406/QĐ- UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo Hội nghị lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp vào tháng 6 năm 2017.

- Xác định cụ thể địa điểm khu đất dự kiến bàn giao (chuyển 1000ha đất tại Công ty Cao su Bà Rịa để đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao), nghiên cứu phương án chuyển giao đất cho Tỉnh quản lý để chủ động thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư dự án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định; kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư; nghiên cứu rút gọn các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiếp cận, tìm hiểu cơ hội và thực hiện các thủ tục đầu tư vào Tỉnh.

- Thực hiện các nhóm giải pháp và báo cáo kết quả định kỳ theo Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2007; tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016, định hướng đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tổ chức triển khai, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong việc thực hiện các dự án PPP; quy định, giao trách nhiệm cụ thể việc giám sát, thẩm định hồ sơ các dự án ppp, hướng tới phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ppp.

-Tiếp tục thực hiện thu hồi và tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư mới có đẳng cấp sớm đầu tư vào khu đất Paradise theo đúng tiêu chí được phê duyệt;

4.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

- Báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy xem xét, cho chủ trương về tình hình hoạt động, tài chính các doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh và phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; phương án quản lý xe công của tỉnh.

- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX năm 2017 và các         chính sách   của

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2015 - 2020 của Chính phủ; Tổ chức mở lóp tập huấn, bồi dưỡng quản trị tài chính cho các HTX.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp: Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017; Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, đề án khác về hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại một số công ty nhà nước, công ty cổ phần có phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

5.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

- Ban hành Chỉ thị về việc bố trí quy hoạch công trình công cộng (nhà trẻ, cây xanh...) trong các dự án đô thị, nhà ở.

- Tiếp tục triển khai công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây - Nam thành phố Bà Rịa; rà soát việc lập quy hoạch dọc hai bên trục Quốc lộ 51 từ Vũng Tàu đến Bà Rịa.

- Rà soát, triển khai lập dự án quản lý, khai thác qũy đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai Đề án cải tạo, khắc phục ô nhiễm đầm nước trước cổng số 6, xử lý lượng bùn tích tụ dưới đầm chứa tại khu vực này trước mùa mưa bão năm 2017; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở chế biến hải sản tại xã Tân Hải, Tân Thành; triển khai đầu tư mạng quan trắc tự động về khí thải, nước thải trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn của Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy đi khảo sát thực địa các địa điểm trên địa bàn thành phổ Vũng Tàu để xem xét việc đầu tư khu chế biến hải sản tập trung cho thành phố Vũng Tàu .

- Phê duyệt Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch Hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường đến năm 2020, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của TTCP về một nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường; ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động tổ chức ngày môi trường thế giới 5/6.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm mới ban hành hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

6.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện trên địa bàn.

7.Về cải cách hành chính:

-Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017; triển khai thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chân chỉnh tình trạng nhận thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định và hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tiến hành kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

- Tổ chức chấm điểm và công bố Chỉ số CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh.Triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được phê duyệt.

8.Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

- Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và giải quyết kịp thời đối với các vụ việc phát sinh mới; tập trung giải quyết dứt đỉểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh. Tăng cường tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

-Kết luận cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và minh bạch tài sản, thu nhập.../.

Nguồn (Báo cáo số 78/BC-UBND)