Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2017

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục ổn định, các chính sách và giải pháp điều hành của Chính phủ được triển khai quyết liệt, xu thế các ngành và lĩnh vực kinh tế của tỉnh diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, do vậy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa VI thông qua của năm 2017 nhiều khả năng sẽ hoàn thành đạt và vượt mức đề ra. Căn cứ nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

1. Về khắc phục những vấn đề tồn tại trong 6 tháng đầu năm.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới từ vốn ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; bồi thường giải phóng mặt bằng (lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, kiểm kê, khảo sát giá đất...)­

- Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai dự án.

-Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, rà soát việc thực hiện, tham mưu công tác quản lý nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị hiện đang được người dân, doanh nghiệp đánh giá chưa hài lòng. Tiến hành đánh giá chéo công tác phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực: đất đai, xây dựng, đầu tư, cấp giấy phép - giấy chứng nhận... để đánh giá, xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan.

2.Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2017

2.1. Về phát triển kinh tế

- Thông qua và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền về hội nhập năm 2017; Lập kế hoạch thực hiện chương trình Hội nghị kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố (tỉnh Bình Dương).

-  Xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục triển khai ý tưởng quy hoạch để kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ.

-  Tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo; kiểm tra, thống kê cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

-  Chuẩn bị tốt các nội dung để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ (dự kiến thăm và làm việc tại tỉnh tháng 7/2017) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kiên nghị Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ một sô khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh, nhất là về phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế.

-  Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lưu trú, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị và phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020; Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 gắn với việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng thử nghiệm 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rau, quả trong Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hoàn thiện Đề án nghiên cứu tiền khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ban hành các giải pháp tiêu thụ sản phấm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Hoàn thành và trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh thông qua Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

- Triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ; học tập kinh nghiệm về mô hình Trung tâm nghề cá hiện đại, tiên tiến để áp dụng triển khai. Xây dựng kế hoạch, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư khu chế biển hải sản trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Triển khai thực hiện các nội dung của Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đến các địa phương và bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh.

-  Tập trung thực hiện việc bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

- Thực hiện các nội dung kế hoạch trồng rừng năm 2017, bao gồm: Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ tập trung; trồng rừng thay thế; trồng rừng ngập mặn; trồng rừng vành đai để bảo vệ, phòng hộ các hồ chức thủy lợi.

2.2. Về đầu tư phát triển

a)  Đầu tư nguồn vốn ngân sách

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2017 khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng.

- Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách các cấp, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; khởi công 19/22 dự án trong kế hoạch năm 2017 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 16 dự án thuộc danh mục bố trí vốn giải phóng mặt bằng.

- Tập trung kêu gọi đầu tư xã hội hoá, công khai minh bạch danh mục đầu tư, kể cả các dự án đã dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2020 để các doanh nghiệp có khả năng đầu tư tham gia theo các hình thức xã hội hoá hoặc PPP; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đặc biệt là phải có đất sạch để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

b) Đầu tư của doanh nghiệp

- Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh gọn theo hướng lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương cho phép hay không cho phép đầu tư, sau đó chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục để triển khai dự án.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Thực hiện các nhóm giải pháp tại Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia theo Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chỉnh phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017; tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016, định hướng đến năm 2020. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo định kỳ.

-Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài năm 2017; nghiên cứu quy trình tổ chức thực hiện mô hình triển khai các dự án kinh doanh bất động sản du lịch (condotel); Ban hành quy trình đầu tư du lịch dưới tán rừng; thúc đẩy các dự án đầu tư lớn: án khu đô thị Gò Găng, Vũng Tàu Paradise, vườn thú hoang dã Safari, khu du lịch Núi dinh, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái mép hạ...

-Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định, tổ chức rà soát các dự án du lịch nghỉ dưỡng dọc hai bên đường ven biển từ huyện Đất Đỏ đến huyện Xuyên Mộc, lập kế hoạch xử lý tình trạng triển khai đầu tư cầm chừng của từng dự án tại khu vực; tổ chức tiếp xúc với doanh nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp.

- Tổ chức 03 hội nghị xúc tiến đầu tu về du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn 2589-CV/TU ngày 13/6/2017. Rà soát nhu cầu, lập đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Tỉnh.

- Ban hành danh mục dự án và cơ sở dữ liệu dự án để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về tài chính ngân sách

- Khẩn trương triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trọng tâm đôn đốc thu, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để đảm bảo đạt được dự toán 2017 đề ra; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế.

- Tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; khẩn trương rà soát các lô đất công, kể cả các lô đất hiện chưa xác định cụ thế chủ sở hữu và các lô đất công thuộc hai bên các tuyến đường mới hình thành do nhà nước đầu tư đế có kế hoạch khai thác hoặc lập quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm phục vụ mục đích đế tô chức bán đấu giá, góp phần huy động thêm nguồn thu cho ngân sách,

-Triển khai tổ chức bán đấu giá trụ sở các cơ quan nhà nước hiện còn dôi dư trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2017 và tiếp tục rà soát các trụ sở cơ quan còn lại để tiếp tục bổ sung vào kế hoạch bán đấu giá.

-Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế nhằm huy động thêm nguồn vốn đầu tư phát triền cho tỉnh.

-Tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, nhất là các dự án sử dụng các nguồn vốn vay. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, không đế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

-Tích cực khai thác các nguồn vốn đầu tư từ xã hội hóa nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn ngoài ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và những năm tiếp theo, qua đó góp phần giảm áp lực chi ngân sách.

-Thực hiện rà soát, cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các đơn vị dự toán các cấp nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ dự toán hoặc đã phân bổ nhưng chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đối với kinh phí mua sắm), trừ trường hơp đặc biệt được cấp thẩm quyền quyết định theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay 01/01/2017 của Chính phủ.

- Quản lý chặt chẽ ô tô công đảm bảo đúng định mức, thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm sau khi Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành quy chế về khoán xe công. Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/2/2017 của UBND Tỉnh về triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ; đổng thời tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công đúng theo lộ trình, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp phẩn đấu tăng nguồn thu để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách để có những giải pháp cụ thể bảo đảm các quỹ hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2.4. Về văn hóa - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra trên diện rộng; tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án "Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015­2017"; thực hiện Đề án xây dựng Bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại giai đoạn 2017-2020. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Y học cổ truyền.

-Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2017 cho cán bộ, giáo viên; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phục vụ năm học mới 2017-2018. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, quy trình thủ tục tuyển dụng giáo viên một cách khoa học và hiệu quả để có thể tuyển đụng được những giáo viên giỏi và tâm huyết phục vụ cho nhu cầu giảng dạy cho tỉnh. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên giỏi đã đóng góp vào việc đào tạo những học sinh đạt giải cao trong nước và quốc tế để đảm bảo vững chắc sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

-Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đổi với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc,... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho 3 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc theo Chương trình 135 giai đoạn III về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt đề án giảm nghèo đa chiều bền vững của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm. Tổng kết 15 năm (2000-2015) thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa" và xây dựng chương trình thực hiện giai đoạn 2016-2020.

- Hoàn thành các chương trình, đề án phát triển văn hóa và thể thao, như: kế hoạch đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn liền với phát triển du lịch năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020; hoàn chỉnh hồ sơ cắm mốc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Quy chế phân cấp quản lý đi tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh...

- Tiếp tục tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017, đồng thời tập trung triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII vào năm 2018.

-Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017; kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trung gian các đề tài, dự án tới hạn; tiếp tục tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khảo sát các doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia.

-Triển khai xây dựng, nâng cấp các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các đơn vị đảm bảo cung cấp đầy đủ các chức năng thông tin phục vụ người dân.

2.5. Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

-Triển khai rà soát và ban hành lại toàn bộ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

- Báo cáo Ban Thường vụ xem xét, cho chủ trương về tình hình hoạt động, tài chính các doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh và phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2020. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 và các chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế Hợp tác xã giai đoạn 2015 — 2020 của Chính phủ; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng quản trị tài chính cho các Hợp tác xã.

-Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh như: Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2017; Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chương trình, đề án khác về hỗ trợ doanh nghiệp.

-Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, từ các quỹ của tỉnh như: Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

2.6.Về vệ sinh an toàn thục phẩm.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất

kinh doanh nông sản, thủy sản và các ngành hàng khác; thực hiện các nội dung Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017; duy trì việc tổ chức phiên chợ nông sản an toàn tại thành phố Bà Rịa và triến khai tổ chức phiên chợ tại thành phố Vũng Tàu.

- Triển khai thực hiện các đề án xây dựng Chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Vũng Tàu; đề án "kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại 88 chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; hoàn thành xây dựng 02 điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại 2 chợ Bà Rịa và Vũng Tàu.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP của cơ quan nhà nước cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an toàn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh trong ăn uống, thức ăn  đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp.

- Tăng cường đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm.

2.7. Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường.

*  Về Quy hoạch.

-    Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế và thành lập Ban Tổ chức thi tuyển quốc tế, ban hành Quy chế làm việc của Ban tổ chức thi tuyển và Tổ chuyên viên giúp việc để thực hiện cuộc thi "Ý tưởng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2025, Quy hoạch tuyến hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 51 và sông Thị Vải, Quy hoạch hành lang kinh tế dọc đường ven biển Vũng tàu - Long Hải - Bình Châu".

- Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và các huyện, thành phố, trong đó có tính đến việc khai thác hiệu quả qũy đất hai bên các tuyến đường lớn đã và sẽ đầu tư.

- Phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu trung tâm Côn Sơn, Bến Đầm và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Côn Đảo.

- Ban hành Chỉ thị về việc bố trí quy hoạch công trình công cộng (nhà trẻ, cây xanh...) trong các dự án đô thị, nhà ở;

- Tiếp tục triển khai công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây - Nam thành phố Bà Rịa và lập Đề án quy hoạch các cơ sở tôn giáo; thông qua phương án điều chỉnh kiến trúc Cảng tàu khách Côn Đảo và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Mỹ Xuân - Hắc Dịch.

*  Về quản lý tài nguyên - môi trường

- Ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và năm 2018, trong đó có tính đến việc định hướng, quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cho những dự án có tầm vóc lớn.

- Rà soát, triển khai lập dự án quản lý, khai thác quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao của tỉnh. Ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định số 33/2015/QD-UBND ngày 07/08/2015 của UBND tỉnh về Ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chửng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. Có giải pháp xử lý dứt điểm giá tiền thuê đất cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngàỵ 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ban hành các giải pháp nhằm thực hiện được mục tiêu vừa giữ được rừng, vừa có dự án dưới tán rừng, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa việc phá rừng đế làm dự án.

2.8. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

-Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

-Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

-Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

2.9. Về cải cách hành chính.

- Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017; triển khai thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND.                                                                                     

-Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; hạn chế tỉnh trạng hồ sơ tồn đọng, trể hẹn, khi hồ sơ trể hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

-Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức biệt phái làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện cơ ché một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành, UBND các địa phương trong tỉnh; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008. Đưa tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực vào thực hiện theo quy trình một cửa tập trung, chuyển toàn bộ biên chế bộ phận một cửa về Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

-Tổ chức triển khai sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,

2.10. Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2016 chuyến sang năm 2017 và các vụ việc phát sinh mới năm 2017; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh
- Rà soát bổ sung các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại khi giảỉ quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

-Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp, rà soát kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, tránh việc kiểm tra trùng lắp giữa các sở ngành, đảm các ngành, các cấp không kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm.

2.11. Công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế

- Tổ chức kịp thời, chu đáo các đoàn công tác nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và các đoàn công tác của Tỉnh ra nước ngoài; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017.

-    Ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các Hiệp định thương mại tự do

Nguồn Báo cáo số 104/BC-UBND