Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 9 năm 2017

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh, trên cơ sở kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm, trong tháng 9/2017 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.Về phát triển kinh tế:

- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020, trình HĐND tỉnh phê chuẩn.

- Phê duyệt đề án "Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hiệp định thương mại TTP và các hiệp định thương mại tự do khác".

- Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE-HCM 2017.

- Triển khai Đề án "Phát triển du lịch Homestay" và Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017; tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo môi trường và an toàn cho du khách, đặc biệt trong dịp lễ Quôc khánh 2/9.

- Chỉ đạo thu hoạch xong vụ Hè Thu và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2017; rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa.

- Tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2017 - 2018.

2.Về văn hóa - xã hội:

- Khai giảng năm học mới 2017-2018.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để xảy ra dịch lớn, nhất là các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, tay - chân - miệng.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ và tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017, khảo sát các doanh nghiệp có Đơn đăng ký tham gia.

- Hoàn chỉnh các Đề án: Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; Đề án xã hội hóa thể dục thể thao; Đề án Thể thao giải trí trên biển.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án truyền thông về hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

-Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình 135 giai đoạn III, đề án Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn II (2016­-2020), công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

3.Về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

-Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại 88 chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xây dựng hai điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại 02 chợ Bà Rịa và chợ Rạch Dừa" năm 2017. Kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các chợ; phối hợp với Trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ tham gia kiểm nghiệm test nhanh và lấy mẫu thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản; giám sát việc sản xuất, kinh doanh, bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp...

- Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản cho nhân dân.

4.Về đầu tư phát triển:

* Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

-Các chủ đầu tư 2 dự án khởi công xây dựng mới năm 2017 đến nay chưa tổ chức đấu thầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trong tháng 10 và 11 năm 2017. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 16 dự án thuộc danh mục bố trí vốn giải phóng mặt bằng.

-Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về điều hành đầu tư công năm 2017, UBND các huyện, thành phố và các sở ngành phối hợp tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn, kịp thời xử lý trong thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các chủ đầu tư đôn đốc và phối hợp với các nhà thầu lập hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

* Đầu tư của doanh nghiệp:

-Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 13/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đã được phê duyệt.

-Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Côn Đảo, hội nghị xúc tiến đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thông qua danh mục dự án và cơ sở dữ liệu dự án để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa.

- Xây dựng kế hoạch tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam.

-Tiếp tục xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp ngày 03/8/2017.

-Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư du lịch có đẳng cấp quốc tế đối với các khu đất: Paradise, khu vực được quy hoạch làm dự án vườn thú hoang dã Safari và một số khu đất có lợi thế, tiềm năng khác.

- Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định; thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư.

5.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thề:

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX năm 2017 và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã; xây đựng kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2018; hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020; Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 đã được phê duyệt; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân của Tỉnh năm 2017; Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, đề án khác về hỗ trợ doanh nghiệp.

- Các quỹ trực thuộc tỉnh như: Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể và Quỹ đầu tư phát triển có trách nhiệm hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

6.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

- Tiếp tục triển khai công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây - Nam thành phố Bà Rịa và thi tuyển thiết kế mẫu Nhà ở xã hội.

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Long Hải; phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phú Mỹ (Khu Trung tâm và khu số 9) và thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Mỹ Xuân - Hắc Dịch.

- Tổ chức giám sát các cơ sở chế biến hải sản khu Tân Hải được UBND tỉnh cho phép hoạt động, Tiếp tục thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường đầm chứa nước trước cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành; hoàn chỉnh 03 Trạm quan trắc tự động chất lượng nước mặt trên sông Thị Vải, Chà Và và truyền số liệu quan trắc tự động về Trạm điều hành trung tâm để theo dõi, quản lý; theo dõi, đôn đốc các đơn vị phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước và không khí tại các khu vực nhạy cảm về môi trường, các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở có nguồn thải nước thải, khí thải lớn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/UBND ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở ô nhiễm môi trường cần di dời vào Cụm công nghiệp tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

-Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

7.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi  phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

8.Về cải cách hành chính:

- Tổ chức hội nghị về chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số về công nghệ thông tin (ICT); Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động nâng cao chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX đến năm 2020.

- Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND.

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tiến hành kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức biệt phái làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh; triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI.

9.Thanh tra, khiếu nai và tố cáo:

- Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và giải quyết kịp thời đối với các vụ việc phát sinh mới; Rà soát bổ sung các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài để đưa vào kế hoạch tập trung giải quyết.

- Báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2017 cho Thanh tra Chính phủ.

- Tăng cường tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

(Nguồn: BC 165/BC-UBND)