Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016

1.Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

- Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh và của từng ngành, địa phương để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp thuộc trách nhiệm của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa; thực hiện công tác sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, quy hoạch vùng tưới hỗ trợ hợp lý cho từng công trình, trong từng vụ sản xuất không để xảy ra thiếu nước do hạn hán.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án có trong kế hoạch khởi công mới, hoàn thành các thủ tục để khởi công và các dự án có trong danh mục chuẩn bị đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đảm bảo điều kiện để đưa vào kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020.

- Thực hiện hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, như: thường xuyên tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý đối với từng dự án; rà soát, thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai,...

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa như: cúm, sởi, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng,...; kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ.

-Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; bảo vệ an toàn bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 02/2015/TT-BCA của Bộ Công an về tăng cường bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu việc đầu tư hệ thống camera giám sát thông minh trên các tuyến đường trục chính của tỉnh.

2.Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016:

a)Về phát triển kinh tế:

- Thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định tại Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.

- Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Thắng tại thành phố vũng Tàu.

- Khảo sát, lựa chọn vị trí đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Tân Thành.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị với chủ đề "Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các FTA khu vực Việt Nam tham gia". Tổ chức, vận động các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ thương mại.

- Lập kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng phục vụ, bình ổn giá, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

- Hoàn thành Đề án tái cơ kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020, tầm nhìn đến 2050 và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tinh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Lập kế hoạch xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu giai đoạn 2015-2020; hoàn thành việc di dời dân ra khỏi Khu bảo tồn.

- Tổ chức Hội thảo về địa điểm đầu tư Trung tâm nghề cá gắn với Khu chế biên hai sản tập trung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

b)Về đầu tư phát triển:

* Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Tiếp tục rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án đự kiến bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 để lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

- Tổng hợp tình hình nợ công xây dựng cơ bản của tỉnh và kế hoạch trả nợ trong thời gian tới.

- Nghiên cứu đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển; thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư dự án cầu Phước An theo hình thức vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

- Nghiên cứu phương án đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh theo các hình thức đối tác công - tư (PPP).

- Xây dựng Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

* Đầu tư ca doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục các dự án chậm triển khai, tiến hành phân loại và đề ra các giải pháp xử lý phù hợp.

- Tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư có dự án chậm triển khai nhằm thông báo chủ trương, kế hoạch xử lý đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ cam kết; đồng thời xác định giải pháp để hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước.

- Làm việc với chủ đầu tư dự án Hóa dầu Long Sơn, rà soát các công việc nhà đầu tư cần thực hiện, các thủ tục liên quan mà các cơ quan nhà nước cần giải quyết, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020. Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020

- Triển khai Chiến lược thu hút FDI trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ban hành Quyết định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

- Xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư du lịch có đẳng cấp quốc tế đối với dự án Paradise (Vũng Tàu).

-Lựa chọn địa điểm thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án chất lượng cao trong lĩnh vực y tế.

-Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong hai năm 2015 -2016.

c)Về thu, chi ngân sách:

-Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách; báo cáo đánh giá định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng thời kỳ ổn định giai đoạn 2017 - 2020.

-Thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

d)Về văn hóa - xã hội:

- Nghiên cứu phương án khai thác, sử dụng trụ sở Bệnh viện Bà Rịa cũ theo hướng xã hội hóa và Phương thức, cơ chế tổ chức, hoạt động hiệu quả Bệnh viện Bà Rịa mới.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đề án "Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

-Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các kỳ thi học kỳ II cho học sinh các cấp; hoàn thành phương án và kế hoạch tố chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2016-2017.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình trường học mới tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tinh và đề xuất phương án triển khai phù hợp, hiệu quả hơn trong các năm học tiếp theo.

- Phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".

-Tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh xem xét danh mục đề tài, dự án và lựa chọn danh mục các đề tài, dự án đưa vào thực hiện năm 2016; nghiệm thu kết quả 04 đề tài, dự án; kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trung gian 05 đề tài, dự án tới hạn;... Nghiên cứu phương án đầu tư khu khoa học công nghệ về biển.

-Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; phục vụ bầu cử Quổc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015- 2021; kế hoạch phục vụ đợt sinh hoạt hè 2016.

- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư bảo tồn di tích cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng Kế hoạch đầu tư bảo tồn di tích giai đoạn 2016 - 2020.

-Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc Người Việt Nam đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,... Triển khai đầu tư các công trình cho đồng bào dân tộc thuộc 3 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc theo chương trình 135 giai đoạn III về hỗ trợ đâu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018. Hoàn thành Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

- Rà soát, đánh giá việc tổ chức và hoạt động các chương trình cải thiện cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở cai nghiện.

e)Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

- Rà soát và ban hành lại toàn bộ trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp không tìm thấy, không xác minh được; thu hồi và xóa tên các doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính ngân hàng cho các quỹ tín dụng nhân dân và hỗ trợ hợp tác xã trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật; họp giao ban về hỗ trợ phát triển hợp tác xã và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể.

-Tiến hành các bước thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị, chuyển đổi Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 từ đơn vị sự nghiệp có thu sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước làm chủ sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

-Phê duyệt Đề án thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

g) Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

- Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Phú Mỹ, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghiên cứu, sớm hoàn thành Quy hoạch Núi Dinh; Quy hoạch 06 lô đất trụ sở cũ các cơ quan hành chính tại thành phố Vũng Tàu. Rà soát, quy hoạch xây dựng khu du lịch Paradise, thành phố Vũng Tàu. Kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng và việc sử dụng đất tại khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

- Xây dựng Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong việc báo cáo, cho chủ trương và quyết định việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, 1/500.

- Hoàn thành việc bán đấu giá khu đất nhận chuyển giao của ngân hàng Công thương.

-Tiếp tục rà soát, bán đấu giá một số trụ sở cũ tại thành phố Vũng Tàu. Rà soát, lập danh mục các khu đất công trên địa bàn tỉnh do Nhà nước quản lý để tổ chức đầu giá theo quy định.

-Rà soát, đánh giá nhu cầu đất san lấp của tỉnh.

-Rà soát, thiết lập tính pháp lý về đất đai đối với các khu công nghiệp, các nhà đầu tư đang hoạt động trong khu công nghiệp và các dự án chủ đầu tư đã ứng trước tiền đền bù giải phóng mặt bàng (dự án Saigon Atlantic Hotel, Trung tâm Thương mại Thái Dương,...).

-Hoàn thành Đề án Quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020

- Báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/7/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để trình Tỉnh ủy thông qua.

- Xây dựng Kế hoạch thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn theo đúng quy định; xây dựng hạ tầng, đưa vào hoạt động Khu chôn lấp chất thải hợp vệ sinh tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

-Rà soát kết quả thực hiện, những khó khăn và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Cửa Lấp - Phước Cơ, thành phố Vũng Tàu; Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực Tân Hải, huyện Tân Thành.

- Làm việc với chủ đầu tư để xem xét lập phương án di dời nhà máy xử lý rác tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án di đời phân xưởng nhuộm của nhà máy sản xuất Meisheng Textiles.

h)Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung bảo vệ tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

-Sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn.

-Tăng cường các biện pháp đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án, nhất là các vụ án gây chú ý trong dư luận. Triển khai Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy và Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

k) Về cải cách hành chính:

- Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức phát phiếu điều tra, khảo sát ý kiến của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa- Vùng Tàu.

- Tổ chức và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Xây dựng Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn theo quy định của Trung ương; Phương án tổ chức bộ máy, nhân sự các Ban quản lý dự án cấp tỉnh.

- Tiến hành sáp nhập các Trung tâm Xúc tiến có chức năng, nhiệm vụ tương tự, sáp nhập trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng Nghề sau khi có ý kiến của Bộ ngành Trung ương.

- Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực cho các địa phương.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013, phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng áp dụng Văn phòng điện tử eOffice và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn TCVN ISO 9001:2008 tại các sở ngành, địa phương.

- Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm hoạt động Bộ phận tiêp nhận và trả kết qủa tập trung cấp tỉnh để đưa vào vận hành chính thức.

l) Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng:

- Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp. Đặc biệt là công tác theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Hoàn thành phần mềm quản lý công tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2015 chuyển sang, các vụ việc phát sinh mới trong năm 2016. Tiếp tục giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại đông người kéo dài; giải quyết việc giao đất, giao khoán rừng trong Lâm trường Xuyên Mộc. Tiếp tục xử lý bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và do ô nhiễm môi trường của các nhà máy chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải. Nghiên cứu hướng giải quyết chung các vụ việc phát sinh ở những địa bàn có các dự án và khu công nghiệp mới hình thành.

- Về công tác thanh tra: Tập trung chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh hoàn tất các cuộc thanh tra năm 2015 chuyển qua.

- Về công tác phòng, chồng tham nhũng: Triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Theo báo cáo số 35/BC-UBND ngày 8/4/2016


Hiển thị 11 - 20 of 20 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2