Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 5 năm 2016

1.Những nhiệm vụ trọng tâm càn thực hiện:

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh và của từng ngành, địa phương để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

-Tiếp tục theo dõi. nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp thuộc trách nhiệm của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý đối với từng dự án đầu tư; rà soát, thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai...

-Quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, quy hoạch vùng tưới hỗ trợ hợp lý cho từng công trình, trong từng vụ sản xuất không để xảy ra thiếu nước do hạn hán.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án có trong kế hoạch khởi công mới, hoàn thành các thủ tục để khởi công và các dự án có trong danh mục chuẩn bị đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục đảm bảo điều kiện để đưa vào kế hoạch đầu tư công 2016-2020.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa.

-Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ.

-Tổ chức tốt bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; bảo vệ an toàn bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016:

1.về phát triển kinh tế:

- Hoàn thành khảo sát và báo cáo kết quả về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cao su và cơ khí phục vụ ngành dầu khí.

- Xây dựng giải pháp của ngành về phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ khi thực thi các Hiệp định TPP, FTA. Lập danh mục công nghiệp hỗ trợ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Dự thảo Nghị quyết mới về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 trình UBND tỉnh.

-Triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Hội nhập quốc tế sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

- Lập kế hoạch tổ chức Hội chợ Công Thương - Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2016 (có 50 gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc) và tham dự Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul, Hàn Quốc 2016; tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 02 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Lâm Đồng tại TP. Vũng Tàu.

- Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Hội nhập liên ngành kinh tế và Bộ Công Thương hỗ trợ chuẩn bị tổ chức lần thứ hai Hội nghị hội nhập quốc tế AEC và các FTA khu vực Việt Nam tham gia tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dự kiến vào tháng 7 & 8 năm 2016).

- Tổ chức Hội thảo về địa điểm đầu tư Trung tâm nghề cá gắn với Khu chế biển hải sản tập trung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2015 - 2016, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2016; tăng cường công tác quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu 2016. Có phương án phòng chống hạn hán, không để xảy ra thiếu nước trong những ngày cuối mùa khô; tiến hành nạo vét kênh mương và sữa chữa nhỏ các công trình thủy lợi để đảm bảo kế hoạch tưới hỗ trợ sản xuất.

- Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang đã và xây dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản cho người dân.

2.Về văn hóa - xã hội:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2016.

- Tổ chức thi học kỳ II năm học 2015-2016; tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2; xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS và tổng kết năm học 2015-2016. Tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dịch mùa hè, bệnh sốt xuất huyết tại các trường trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài, dự án; thẩm định kinh phí đề tài, dự án; hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016, khảo sát các doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số...

- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư bảo tồn di tích cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015 và xây dựng Kế hoạch đầu tư bảo tồn di tích giai đoạn 2016-­2020 đối với các đơn vị trực thuộc và phòng VHTT các huyện, thành phố.

- Triển khai đầu tư các dự án phát triển hạ tầng14 cho đồng bào dân tộc thuộc 3 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc theo chương trình 135 giai đoạn III; hoàn thiện nội dung Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

3.Về đầu tư phát triển:

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Tiếp tục rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 để lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

- Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020.

- UBND các huyện, thành phố tập trung chi đạo và điều hành các dự án thuộc nguôn von ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định vê quản lý dự án đầu tư xây đựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục các dự án chậm triển khai, tiến hành phân loại và đề ra các giải pháp xử lý phù hợp; tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư có đự án chậm triển khai nhằm thông báo chủ trương, kế hoạch xử lý đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ cam kết; đồng thời xác định giải pháp để hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020.

- Triển khai các thủ tục dì dời phân xưởng nhuộm của công ty trách nhiệm hữu hạn Meishengs Textiles Việt nam từ Cụm công nghiệp Ngãi Giao về các khu công nghiệp ở hạ nguồn lưu vực sông hồ.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu trong hai năm 2015 - 2016.

4.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

- Tiếp tục xử lý các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sau khi đã chuyển sang cổ phần; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của doanh nghiệp nhà nước đã giải thể từ các năm trước và báo cáo tình hình hoạt động của doanh nahiệp nhà nước theo yêu cầu.

5.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

- Trình Thủ tuớns Chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung Phú Mỹ và điều chỉnh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Thẩm định và phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỷ ỉệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn và khu Bến Đầm.

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để trình Tỉnh ủy thông qua.

- Tiếp tục xử lý việc bồi thường thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và do ô nhiễm môi trường của các nhà máy chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải huyện Tân Thành.

- Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hường ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016.

6.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung bảo vệ tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn.

- Tăng cường các biện pháp đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án, nhất là các vụ án gây chú ý trong dư luận.

7.Về cải cách hành chính:

- Triển khai thực hiện các công việc được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý CBCCVC của cơ quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tại đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính     tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh tình trạng để hồ sơ tồn đọng.

- Tổ chức quản lý, điều hành có hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tỉnh theo Đề án được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai các nội dung công việc bảo đảm đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày, đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

8.Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp. Tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2015 chuyển sang và các vụ việc phát sinh năm 2016; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo đài; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 17/5/2016


Hiển thị 11 - 20 of 21 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3