Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể đề thực hiện công tác bồi thường đối với phần diện tích còn lại chưa lập phương án bồi thưòng của dự án...
Ngày 9/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đtrờng dây 110 kV đấu nối từ đường dây 220...
Ngày 9/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất khi được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất...
Ngày 08/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1532/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xử lý Môi trường Rạch Thu Lựu, thành phố...
Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Lộc An, giai đoạn 1, tại thị...
Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Công trình bảo vê bờ biển Lộc An 1 tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ,...
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc phê duvệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Tuyến ống khí Hydro, Nito, Oxy cấp...
Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn...
Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Trạm xử lý nước thải thuộc dự án...
Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Chợ Mỹ Xuân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân...
Hiển thị 1 - 10 of 87 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9