Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể tại thời điểm năm 2008 để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu nhà ở tại xã Phước Tỉnh, huyện Long...
Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Đầu tư bổ sung đoạn nối dài từ đầu tuyến Tỉnh lộ 765 đến...
Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú...
Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trụ sở làm việc các cơ...
Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh,...
Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị trí...
Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị trí...
Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị...
Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Khai thác mở Puzolan Núi Sò, xã Suối Rao, huyện Châu...
Ngày 17/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Hệ thống tưới Châu Pha - Sông Xoài,...
Hiển thị 1 - 10 of 107 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 11