Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Mẫu giáo Long Hải 4, thị trấn Long Hải,...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cầu Sông Cái - Đoạn qua xã Tân Hưng, thành...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm tháng 10 năm 2018 để tính tiền trả tiền thuê đất một lần dự án Cảng biển - Tổ hợp Hóa dầu...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tại thời điểm tháng 7 năm 2014 để tính tiền trả tiền thuê đất hàng năm dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá chuyển nhượng thực tế của lô đất tại số 1283 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt giá đất để tính...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52, thành phố...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường tiểu...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường mầm non Hắc...
Hiển thị 1 - 10 of 210 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 21