Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường hẻm kết nối giữa đường 3/2...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3519/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 300,4m2 (giao đất thu tiền sử dụng đất) tại thị...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án giá đất ở và giá đất nông nghiệp cụ thể đối với hạng mục thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường bê tông...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3499/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 221.841,1 m2 đất (thuê đất trả tiền một lần)...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng diện tích 73.842m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại...
Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỷ...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hẻm 173, đường Lê Lợi, phường...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến mương thoát nước từ...
Hiển thị 1 - 10 of 187 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19