Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 26/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể (điều chỉnh, bổ sung lần 2) để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công...
Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào Khu công...
Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Mở rộng Trường THPT Hắc...
Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thưòng đối vối dự án Sửa chửa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao...
Ngày 13/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Mỹ Xuân A,...
Ngày 23/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trường Tiểu học Hồ Tràm...
Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Mầm non phường 6, thành...
Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Nhà an dưỡng Tổng cục...
Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong khi nhà nước...
Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Gồm có: 1. Quyết định số 3646/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ...
Hiển thị 1 - 10 of 72 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8