Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc  phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Xây dựng chợ xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, như sau: ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường N8 (giai đoạn 2), xã Phước Long Thọ, huyện...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường (bổ sung) khi Nhà nước thu hồi đất của Tịnh thất Phật Quang, để thực hiện dự án: Tuyến tránh...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; Đại đội trinh sát tại xã Long Phước, thành...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền trả tiền thuê đất hàng năm khi được gia hạn thời hạn thuê đất dự án Kho thiết bị vật tư khí (kho số 7)...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc  phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Đường quy hoạch số 7 (điều chỉnh, bổ sung) thuộc xã Phước Hưng, huyện...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Sân bóng đá phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, như...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng...
UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 353/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch B khu dân...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch A khu dân...
Hiển thị 1 - 10 of 141 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15