Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để để tính tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất dự án Chung cư 27 tầng Bình Giã Resident của Công...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cơ sở doanh trại chi đội...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng, phường...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thu hồi đất bổ sung Khu...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2057/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường mầm non Long Phước 2, xã...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Địa đạo Long...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng tại xâ Long Phước,...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 3.954m 2 đất thực hiện dự án Khu dân cư xây dựng...
  Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại giá đất tính thu tiền thuê đất của dự án Mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Bổ sung mương thoát nước ra hồ Mang Cá...
Hiển thị 1 - 10 of 161 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 17