Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 5.583,2m2 đầu tư xây dựng dự án...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền trả tiền thuê đất hàng năm dự án Khách sạn Festival - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Khách...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc  phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đẩt cụ thể để làm cơ sờ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 4.486,3m 2 đất (thuê đất trả tiền một lần)...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Hồ chứa nước Quang Trung II, huyện Côn Đảo...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND   về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch số 14, thị trấn Long Hải,...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền một lần diện tích 3.037,7m 2 đất thực hiện dự án Khu dân cư xây đợt đầu...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập...
Hiển thị 1 - 10 of 171 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 18