Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài, thị trấn Ngãi...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc đính chính phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường ranh đất Ngân hàng,...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái dịnh cư xã Kim Long...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 200m2 đất thực hiện dự án Khu dân cư...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: cầu Sông cầu - Đoạn qua xã Hòa Long,...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nghĩa địa xã Bàu Lâm-Tân Lâm thuộc xã Tân...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thế để tính tiền giao đất thực hiện dự án Khu du lịch Hồ Tràm Ô cấp resort, huyện Xuyên Mộc, cụ...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường THCS Hòa Hiệp 2, huyện Xuyên Mộc, như...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 23.290,16m2 đất có mặt nước (thuê đất trả tiền...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng diện tích 140.607,7m2 đất (thuê đất trả tiền một lần)...
Hiển thị 1 - 10 of 220 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 22