Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm khi được gia hạn thời hạn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư, phường Thắng Nhất, thành...
UBND mới ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu chợ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ  thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường từ khu tái...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng chợ Côn Đảo mới tại trung tâm huyện Côn Đảo,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2875/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Hạ tầng khu thương mại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa,...
UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2835/QĐ-UBND  về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Hữu...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất diện tích 38.186,0m 2 thuộc dự án Hệ thống kho cảng tổng...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc phê  duyệt giá đất để tính tiền thuê  đất trả tiền hàng năm đối với  hai khu đất (diện tích 66.355,4m 2 và 42.447,2m 2 )...
Hiển thị 1 - 10 of 126 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 13