Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 08 tuyến đường trên địa bàn tỉnh đoạn qua địa bàn huyện Xuyên Mộc

Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án: Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 08 tuyến đường trên địa bàn Tỉnh đoạn qua địa bàn huyện Xuyên Mộc, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Đơn giá thị trưng

(đồng/m2)

I

Đơn giá quyn sử dụng đất ở

 

1

Xã Hòa Bình

 

1.1

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường từ ngã ba đường 328 đến cầu sông Ray

1.966.000

1.2

Các thửa đất tiếp giáp đường đất rộng từ 4m đến 6m

1.721.000

II

Đơn giá quyền sử dụng đất sản xuất - kinh doanh

2

Xã Phước Thuận

 

2.1

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường Ven Biển (Đoạn 1, hệ số 0,8)

865.691

III

Đơn giá quyền sử dụng đất nông nghiệp

3

Xã Hòa Bình

 

3.1

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường từ ngã ba đường 328 đến cầu sông Ray

308.000

3.2

Các thửa đất tiêp giáp đường đât rộng từ 4m đên 6m và thửa đất số 04 tờ bản đồ thu hồi.

210.000