Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, cụ thể như sau:

 

TT

Hạng Mục

Đơn giá thị trường (đồng/m2)

I

Đơn giá quyền sử dụng đất

1

Các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường Bạch Mai

3.980.000

 

2

Các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông

2.502.000

 

II

Đơn giá quyền sử dụng đất nông nghiệp

1

Các thửa đất có mặt tiền tiếp giáp đường Bạch Mai

593.000

 

2

Các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông

455.000