Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Trung tâm Chí Linh thành phố Vũng Tàu

Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất  cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu Trung tâm Chí Linh thành phố Vũng Tàu. Bao gồm:

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng/m2)

UBND

Thị trường

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

I

Đơn giá đất ở đường Bình Giã (đoạn từ hẻm 442 đến ngã 3 Bình Giã, bảng tên đường hiện đang gắn 2/9 và đường 2/9 thuộc địa bàn phường 10)

1

Đường loại 3- vị trí 1

7.644.000

18.324.000

2

Đường loại 3- vị trí 2

4.969.000

11.912.000

3

Đường loại 3- vị trí 3

3.727.000

8.934.000

4

Đường loại 3- vị trí 4

2.795.000

6.700.000

5

Đường loại 3- vị trí 5

2.096.000

5.024.000

II

Đơn giá đất ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Trường Tiểu học Chí Linh đến ngã tư Bình Giã (Chí Linh) –  Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường Thắng Nhất ; Đoạn từ ngã tư đường Bình Giã (Chí Linh)-  Nguyễn Hữu Cảnh đến số 345 Nguyễn Hữu Cảnh phường Nguyễn An Ninh); ); Đường Trần Anh Tông  (đoạn từ ngã ba đường Bình Giã (Chí Linh)- Trần Anh Tông đến ngã ba đường Trần Anh Tông- Tiền Cảng); đường Tiền Cảng (Đoạn từ ngã ba đường Trần Anh Tông - Tiền Cảng đến hẻm 48 đường Tiền Cảng phường Thắng Nhất)

1

Đường loại 4- vị trí 1

5.351.000

14.689.000

2

Đường loại 4- vị trí 2

3.478.000

9.548.000

3

Đường loại 4- vị trí 3

2.609.000

7.162.000

4

Đường loại 4- vị trí 4

1.957.000

5.372.000

5

Đường loại 4- vị trí 5

1.468.000

4.030.000

III

Đơn giá đất ở đường Lưu Chí Hiếu (Đoạn từ ngã tư đường Bình Giã, bảng tên đường hiện đang gắn 2/9 vào đến khoảng 200m).

1

Đường loại 4- vị trí 1

5.351.000

13.427.000

2

Đường loại 4- vị trí 2

3.478.000

8.727.000

3

Đường loại 4- vị trí 3

2.609.000

6.546.000

4

Đường loại 4- vị trí 4

1.957.000

4.910.000

5

Đường loại 4- vị trí 5

1.468.000

3.683.000

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I

Đơn giá đất nông nghiệp đường Bình Giã (đoạn từ hẻm 442 đến ngã ba Bình Giã, bảng tên hiện đang gắn 2/9) và đường 2/9 (thuộc địa bàn phường 10).

1

Đường loại 3- vị trí 1

158.000

5.397.000

2

Đường loại 3- vị trí 2

158.000

3.778.000

3

Đường loại 3- vị trí 3

158.000

3.098.000

4

Đường loại 3- vị trí 4

158.000

2.540.000

5

Đường loại 3- vị trí 5

158.000

2.083.000

II

Đơn giá đất nông nghiệp đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Trường Tiểu học Chí Linh đến ngã tư Bình Giã (Chí Linh) – Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường Thắng Nhất ; Đoạn từ ngã tư đường Bình Giã (Chí Linh)-  Nguyễn Hữu Cảnh đến số 345 Nguyễn Hữu Cảnh phường Nguyễn An Ninh); ); Đường Trần Anh Tông  (đoạn từ ngã ba đường Bình Giã (Chí Linh)- Trần Anh Tông đến ngã ba đường Trần Anh Tông- Tiền Cảng); đường Tiền Cảng (Đoạn từ ngã ba đường Trần Anh Tông - Tiền Cảng đến hẻm 48 đường Tiền Cảng phường Thắng Nhất); 

1

Đường loại 4- vị trí 1

158.000

4.962.000

2

Đường loại 4- vị trí 2

158.000

3.473.000

3

Đường loại 4- vị trí 3

158.000

2.848.000

4

Đường loại 4- vị trí 4

158.000

2.335.000

5

Đường loại 4- vị trí 5

158.000

1.915.000

III

 Đơn giá đất nông nghiệp đường Lưu Chí Hiếu (Đoạn từ ngã tư đường Bình Giã, bảng tên đường hiện đang gắn 2/9 vào đến khoảng 200m)

1

Đường loại 4- vị trí 1

158.000

4.670.000

2

Đường loại 4- vị trí 2

158.000

3.269.000

3

Đường loại 4- vị trí 3

158.000

2.681.000

4

Đường loại 4- vị trí 4

158.000

2.198.000

5

Đường loại 4- vị trí 5

158.000

1.802.000