Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép, khu vực xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép (Đoạn đầu tuyến đến Quốc lộ 51), khu vực xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng/m2)

UBND

Thị trường

I

Đơn giá quyền sử dụng đất ở

1

Khu vực 1 - Vị Trí 1

1.500.000

3.505.000

2

Khu vực 1 - Vị Trí 2

1.200.000

2.804.000

3

Khu vực 1 - Vị Trí 3

960.000

2.243.000

4

Khu vực 1 - Vị Trí 4

768.000

1.795.000

5

Khu vực 2 - Vị Trí 1

614.000

1.435.000

6

Khu vực 2 - Vị Trí 2

492.000

1.150.000

7

Khu vực 2 - Vị Trí 3

394.000

921.000

8

Khu vực 2 - Vị Trí 4

315.000

736.000

9

Khu vực 3 - Vị Trí 1

252.000

589.000

10

Khu vực 3 - Vị Trí 2

202.000

472.000

II

Đơn giá quyền sử dụng đất nông nghiệp

1

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường Quốc lộ 51

 

452.000

2

Các thửa đất tiếp giáp đường Hội Bài - Tóc Tiên - Châu Pha (Đoạn sau mét thứ 100 tính từ Quốc lộ 51 trở vào Km số 3)

 

361.000

3

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường nhựa trên 4m có điểm đầu tiếp giáp QL51 (từ thửa đầu Quốc lộ 51 đến thửa đất số 33 tờ bản đồ sổ 26 kéo dài khoảng 250m)

 

301.000

4

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường nhựa trên 4m còn lại

 

272.000

5

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường bê tông trên 4m

 

252.000

6

Các thửa tiếp giáp mặt tiền đường đất có chiều rộng từ 2m đến dưới 6m

 

209.000

7

Các thửa đất tiếp giáp đường đất dưới 2m hoặc không đường vào

 

191.000

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2663/QĐ-UBND)