Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Cải tạo, mở rộng đường ven biển (đoạn từ cầu Cửa Lấp đến Ngã 3 Lò Vôi), xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Cải tạo, mở rộng đường ven biển (đoạn từ cầu Cửa Lấp đến Ngã 3 Lò Vôi), xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cụ thể như sau:

1.Tuyến đường Hương lộ 5 (đoạn từ Ngã 3 Lò Vôi đến thửa đất số 211, tờ bản đồ số 88, xã Phước Tỉnh) hệ sổ 1,25 và Tuyến đường Ven biển (đoạn từ Vòng xoay Phước Tỉnh đến thửa đất số 23, tờ bản đồ số 62 và thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10 xã Phước Tỉnh), hệ số 1,25, mức giá cụ thể. Đơn vị đồng/m2

Stt

Khu vưc Vị trí

Đất ở

Đất nông nghiệp

1

KV1-VT1

5.315.000

1.218.000

2

KV1-VT2

4.252.000

974.000

3

KV1-VT3

3.402.000

779.000

4

KV1-VT4

2.721.000

623.000

5

KV2-VT1

2.177.000

498.000

6

KV2-VT2

1.743.000

398.000

7

KV2-VT3

1.395.000

318.000

8

KV2-VT4

1.117.000

254.000

9

KV3-VT1

893.000

203.000

10

KV3-VT2

714.000

162.000

 

2. Tuyến đường Tỉnh lộ 44A (đoạn từ ngã 3 Lò Vôi đến giáp ranh xã An Ngãi) hệ số 1,5, mức giá cụ thể:

 

Stt

Khu vưc Vị trí

Đất ở

Đất nông nghiệp

1

KV1-VT1

5.315.000

1.218.000

2

KV1-VT2

4.252.000

974.000

3

KV1-VT3

3.402.000

779.000

4

KV1-VT4

2.721.000

623.000

5

KV2-VT1

2.177.000

498.000

6

KV2-VT2

1.743.000

398.000

7

KV2-VT3

1.395.000

318.000

8

KV2-VT4

1.117.000

254.000

9

KV3-VT1

893.000

203.000

10

KV3-VT2

714.000

162.000

 


3. Tuyến đường vào cảng Lò Vôi và cảng Hồng Kông, hệ số 0,8, mức giá cụ thể:

Stt

Khu vưc Vị trí

Đất ở

Đất nông nghiệp

1

KV1-VT1

3.398.000

869.000

2

KV1-VT2

2.718.000

695.000

3

KV1-VT3

2.175.000

556.000

4

KV1-VT4

1.741.000

445.000

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2809/QĐ-UBND)