Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TPVT

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2835/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu như sau:

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng/m2)

UBND

Thị trường

I

Đơn giá đất ở đường Nguyễn Hữu Cảnh

1

Đường loại 3- vị trí 1

7.644.000

18.324.000

II

Đơn giá đất nông nghiệp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh

1

Đường loại 3- vị trí 1

158.000

5.397.000

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2835/QĐ-UBND)