Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất thực hiện dự án Mở rộng chợ Côn Đảo mới tại trung tâm huyện Côn Đảo

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng chợ Côn Đảo mới tại trung tâm huyện Côn Đảo, như sau:

TT

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Vị trí

Loại đất

Giá đất định giá (đ/m2)

1

18

320

Vị trí 1, tiếp giáp với đường Trần Phú và hẻm chính đi vào chợ Côn Đảo

CLN

684.000

2

18

303

Vị trí 1, tiếp giáp với đường Trần Phú và đường Tô Hiệu

CLN

684.000

3

18

319

Vị trí 1, tiếp giáp với đường Trần Phú

CLN

620.000