Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư, phường Thắng Nhất, TPVT

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng/m2)

UBND 

Thị trường

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

I

Đơn giá đất ở đường Đống Đa, đường Lưu Chí Hiếu (đoạn cuối đường), đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn còn lại), đường Chí Linh 2 trong khu trung tâm Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất

1

Đường loại 4- Vị trí 1

5.351.000

12.320.000

2

Đường loại 4- Vị trí 2

3.478.000

8.007.000

3

Đường loại 4- Vị trí 3

2.609.000

6.007.000

4

Đường loại 4- Vị trí 4

1.957.000

4.506.000

5

Đường loại 4- Vị trí 5

1.468.000

3.380.000

B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

II

Đơn giá đất nông nghiệp đường Đống Đa, đuòng Lưu Chí Hiếu (đoạn cuối đường), đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn còn lại), đường Chí Linh 2 trong khu Trung tâm Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất

1

Đường loại 4- Vị trí 1

158.000

4.024.000

2

Đường loại 4- Vị trí 2

158.000

2.817.000

3

Đường loại 4- Vị trí 3

158.000

2.310.000

4

Đường loại 4- Vị trí 4

158 000

1.894.000

5

Đường loại 4- Vị trí 5

158.000

1.553.000

C. ĐẤT NUÔI TRÔNG THÚY SẢN

III

Đơn giá đất nuôi trồng thủy sản đường Đống Đa, đường Lưu Chí Hiếu (đoạn cuôi đường), đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn còn lại), đường Chí Linh 2 trong khu Trung tâm Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất

1

Đường loại 4- Vị trí 1

158.000

3.161.000

2

Đường loại 4- Vị trí 2

158.000

2.213.000

3

Đường loại 4- Vị trí 3

158.000

1.815.000

4

Đường loại 4- Vị trí 4

158.000

1.488.000

5

Đường loại 4- Vị trí 5

158.000

1.220.000