Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên Bà Rịa, phường Phước Nguyên thành phố Bà Rịa (giai đoạn 2)

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên Bà Rịa, phường Phước Nguyên thành phố Bà Rịa (giai đoạn 2), như sau:

Tên đường

Đơn giá đất ở (ngàn đồng/m2)

Đơn giá đất nông nghiệp (ngàn đồng/m2)

Vị trí

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nam Quốc Cang (từ Trần Hưng Đạo đến Trục Đông Tây Giáo xứ Dũng Lạc

3.795

2.277

1.613

1.139

796

1.788

1.073

760

537

375

Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Phạm Hùng)

3.334

2.000

1.417

1.000

722

1.533

920

652

460

332

Phạm Hùng (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Trường Chinh)

4.760

2.856

2.024

1.428

1.000

1.959

1.175

833

588

411

Điện Biên Phủ (đoạn từ Nguyễn Thanh Đằng đến hết ranh phường Long Toàn)

4.749

2.849

2.019

1.425

997

1.959

1.175

833

588

411