Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất của dự án Khu du lịch Láng Hàng (Khu B) xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất khi được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất của dự án Khu du lịch Láng Hàng (Khu B) xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc,  cụ thể như sau:

TT

Loại đất thương mại, dịch vụ (xác định theo đường ven biển (đợt 02)- Đoạn 4 (thửa đất số 41 tờ Bản đồ số 38 đến thửa số 7,8 tờ bản đồ số 29 - đoạn chưa có vỉa hè); Đoạn 5 (thửa đất số 2,3 tờ bản đồ số 43 đến cầu Suối Đá 2 và Quốc lộ 55) - hệ số 0,8)

Giá đất (đồng/m2)

1

Khu vưc 2 - Vi trí 4

222.203

2

Khu vưc 3 - Vị trí 1

178.057

3

Khu vưc 3 - Vi trí 2

178.057

4

Khu vưc 3 - Vị trí 2

178.057