Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 17/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyêt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường trung...
Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng nâng cấp Chợ Hắc Dịch, huyện...
Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Cục...
Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể đề tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện dự án đầu tư xây dụng Khu du lịch sinh thái và vùng...
Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc  phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình...
Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cửa xả T4 Khu công nghiệp Phú Mỹ...
Ngày 15/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thuê môi trường rừng để thực hiện dự án đầu tư Khu rừng thiên nhiên Hồ Đắng (Khu B). Theo đó, Chủ tịch...
Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật...
Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng công trình: Khu dân cư 41D đường 30/4, phường 9,...
Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất (trả tiền hàng năm) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kho bãi tổng hợp, Dịch vụ...
Hiển thị 111 - 120 of 146 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15