Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 23/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trường Tiểu học Hồ Tràm...
Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Mầm non phường 6, thành...
Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Nhà an dưỡng Tổng cục...
Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong khi nhà nước...
Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Gồm có: 1. Quyết định số 3646/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ...
Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thực hiện dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam,...
Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Hải - Lộc An...
Ngày 15/11/2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3243/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Cục Hải Quan tỉnh Bà Rịa...
 Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị đường 3...
Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Tuyến kênh mương thoát nước cửa xả đường quy hoạch số...
Hiển thị 121 - 130 of 187 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19