Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà bia tưởng niệm Thanh...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Chợ Suối Nghệ,...
Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng...
Ngày 20/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc  việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình:...
Ngày 17/11/2015, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình nạo...
Ngày 17/11/2015, chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm Gò Găng phục vụ quản lý tuyến...
Ngày 12/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2731/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá - diện tích 68,8m 2 ) dự...
Ngày 10/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường...
Ngày 10/11/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường tạm vào căn cứ Hải quân xã Long...
Ngày 16/10/2015,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư...
Hiển thị 121 - 130 of 139 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14