Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng chợ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cải...
Ngày 07/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Trường...
Ngày 07/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Tân...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá đất tính bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nưóc thu hồi đất thực hiện dự án: Khu Dân cư Việt Hân 3...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa đường Trần...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà bia tưởng niệm Thanh...
Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Chợ Suối Nghệ,...
Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng...
Hiển thị 121 - 130 of 146 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15