Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 04/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Đường Tổ 2, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình,...
Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng...
Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 503/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng...
Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ...
Ngày 04/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Trường mầm...
Ngày 04/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 489/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào Trung...
Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch D khu dân cư Hắc Dịch, xã Hắc...
Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào cụm CN-TTCN xã Hắc Dịch,...
Ngày 17/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 299/QĐ-UBND về việc  việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình...
Ngày 17/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyêt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường trung...
Hiển thị 121 - 130 of 165 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 17