Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Trạm biến áp 110kv và đường dây đấu nối (đoạn qua thị trấn Long Điền và xã An...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3797/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 274.874, 1m 2 đất thực hiện dự án Kho Cảng xăng dâu Cái Mép tại xã...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất khi được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất của dự án Khu du...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên Bà Rịa, phường Phước Nguyên...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm khi được gia hạn thời hạn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư, phường Thắng Nhất, thành...
UBND mới ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu chợ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ  thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường từ khu tái...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa...
Hiển thị 11 - 20 of 141 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 15