Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 5.132m 2 đất thực hiện dự án Khu dân cư xây dựng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất thực hiện việc bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Nâng...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà ntrớc thu hồi đất thực hiện dự án Đóng quân của Cụm điệp...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Kênh nội đồng Hồ chứa nước sông Ray tại...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến mương thoát nước cho lưu vực Phường 10,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của dự án: Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, của Công...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công trình AI tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, như...
  UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp đường Ngô Quyền, thành phố...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất và tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1), tại phường...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, như sau: ...
Hiển thị 11 - 20 of 161 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 17