Tra cứu giá đất Tra cứu giá đất

Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU 240 LÊ LỢI, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí

4

Vị trí 5

1

Trần Huy Liệu

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

2

Trần Khánh Dư

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

3

Trần Khắc Chung

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

4

Hẻm số 01, 04  Trần Khắc Chung

 

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

5

Hẻm số 03, 05 Trần Khắc Chung

 

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

6

Con đường hình chữ U (Phần kéo dài của đường Trần Khánh Dư có 2 nhánh nối vuông góc với đường Trần Huy Liệu)

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210