Tra cứu giá đất Tra cứu giá đất

Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TRIỀU PHÁT

ĐVT: 1.000 đồng/m2

 

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Đặng Thị Mai (Đặng Thai Mai)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

4

 

1,980

1,238

825

594

500

2

Đoàn Thị Điểm (Ngô Quyền)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

4

 

1,980

1,238

825

594

500

3

Lê Thị Riêng (Bùi Thị Xuân)

Trần Huy Liệu

Nguyễn Thị Thập

4

 

1,980

1,238

825

594

500

4

Lý Ban (QHTP1)

Đặng Thị Mai

Trần Huy Liệu

4

 

1,980

1,238

825

594

500

5

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Thập

3

0.65

2,145

1,287

912

644

500

6

Nguyễn Thần Hiến (Nguyễn Văn Thoại)

Nguyễn Tất Thành

Trần Huy Liệu

3

0.65

2,145

1,287

912

644

500

7

Nguyễn Siêu (QHTP2)

Trần Huy Liệu

Hết tuyến

4

 

1,980

1,238

825

594

500

8

Thái Văn Lung

Nguyễn Tất Thành

Hết vỉa hè

3

0.7

2,310

1,386

982

693

500

Không vỉa hè

Nguyễn Văn Hưởng

4

 

1,980

1,238

825

594

500