Tra cứu giá đất Tra cứu giá đất

Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG VIÊN 30-4

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Các tuyến đường trong khu TĐC 30-4

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

2

Đường D7

Lý Thái Tổ

Lê Văn Duyệt

 

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

3

Đường N5 (Lý Thái Tổ)

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

4

Đường TDC1

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

5

Nguyễn Thị Hoa (cũ: Đường TDC3)

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

6

Đường TDC4

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

7

Đường TDC5

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

8

Đường TDC6

Phạm Hùng

Đường D7

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

9

Đường TDC7

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

10

Lê Văn Duyệt

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

11

Hồ Đản (TDC8)

 

 

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

12

Hoàng Tuệ (TDC9)

 

 

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666