Tra cứu giá đất Tra cứu giá đất

Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG VIÊN 30-4

ĐVT: 1.000 đồng/m2

 

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Các tuyến đường trong khu TĐC 30-4

4

0.8

1,584

990

660

500

500

2

Đường D7 (tái định cư 30-4)

Lý Thái Tổ

Lê Văn Duyệt

4

 

1,980

1,238

825

594

500

3

Đường N5 (Lý Thái Tổ) (tái định cư 30-4)

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

1,980

1,238

825

594

500

4

Đường TDC1 (tái định cư 30-4)

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

1,980

1,238

825

594

500

5

Đường TDC3 (tái định cư 30-4)

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

1,584

990

660

500

500

6

Đường TDC4 (tái định cư 30-4)

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

1,584

990

660

500

500

7

Đường TDC5 (tái định cư 30-4)

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

1,584

990

660

500

500

8

Đường TDC6 (tái định cư 30-4)

Phạm Hùng

Đường D7

4

0.8

1,584

990

660

500

500

9

Đường TDC7 (tái định cư 30-4)

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

1,584

990

660

500

500

10

Lê Văn Duyệt (tái định cư 30-4)

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

1,980

1,238

825

594

500