Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 370/UBND-VP về việc tổ chức và trợ cấp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018.  Nội dung chi tiết mời bạn đọc xem chi tiết tại đường link của văn bản.
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc Phê duyệt cá nhân có tên sau đây đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Theo đó,...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mang đối với bà Nguyễn Thị Thân. Hiện ngụ tại số 106A11 khu 5 tầng,...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3643/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Huy Thao F22, tổ 6, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh,...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hồ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Tuấn. Hiện ngụ tại: ấp Tây, xã Hòa Long, thành...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Quốc Huy. Hiện ngụ tại: ấp Phước Tân 1, xã Tân...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Quyền, Khu phố 3, phường Long Toàn, TP Bà Rịa. ...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Hoài Thu. Hiện ngụ tại: số 54/23 đường Nguyễn...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Ngọc Tân có vợ là bà Bùi Thị Kim Chi. Hiện...
Hiển thị 1 - 10 of 131 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14