Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3386/QĐ-UBND về việc phê duyệt giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với nguời được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Cao Bá Phước. Hiện ngụ tại: khu phố 5, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Bé. Hiện ngụ tại: ấp Tây, xã Hòa Long,...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Lý (Trần Thanh Lý). Hiện ngụ tại: ấp...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đặng Thanh Dũng. Hiện ngụ tại: số 56 đường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3381/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Vũ Thị Xuân Lan. Hiện ngụ tại: ấp Phước Hữu, xã...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3380/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Phạm Văn Bằng. Hiện ngụ tại: ấp Bắc 2, xã Hòa...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Hiện ngụ tại: khu phố 3,...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3378/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Ngô Xuân Huyền. Hiện ngụ tại: khu phố Phước...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3377/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Đức Hồng. Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
Hiển thị 1 - 10 of 256 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 26