Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2469QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Ngô Thị Liệng Hiện cư trú tại; thửa số 200+201, tờ...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2468QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Quang Vinh Hiện ngụ tại: khu phố Hải Tân,...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2467QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Hữu Nghiêm Hiện ngụ tại: khu phố 5, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2466QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Việt Hiện ngụ tại: khu phố 1, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2465QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Tảng Hiện ngụ tại: ấp Hậu cần,...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2464QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đoàn Thi Hòa Hiện ngụ tại: khu phố Long Phượng,...
 UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2463/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Dương Đức Duy Hiện ngụ tại: số 71A đường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đỗ Thị Gừng Hiện ngụ tại: ấp Bắc 1, xã Hòa Long,...
Hiển thị 1 - 10 of 225 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 23