Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh số tờ, diện tích đất của hộ ông Nguyễn Văn Phượng được UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ, diện tích đất ở và tổng giá bán nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lành được UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh họ, tên người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của hộ bà Trần Thị Lài được UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở thuộc...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ, diện tích đất ở và tổng giá bán nhà ở của hộ ông Nguyễn Công Lý được UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ, diện tích đất ở và tổng giá bán nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Hiền được UBND tỉnh phê duyệt giá bán nhà ở...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh số thửa, số tờ, diện tích đất ở và tổng giá bán nhà ở của hộ bà Ngô Thị Bạch Tuyết được UBND tỉnh phê duyệt giá bán...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình Nguyễn Văn Dương. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức giảm tiền...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Huỳnh Lin. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức giảm tiền mua...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hồng. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức giảm tiền...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Thắng Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức giảm...
Hiển thị 1 - 10 of 288 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 29