Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Hoàng Văn Nho. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Thể. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tôn Huy Vinh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Lách. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Huỳnh Công Đực. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tô Thanh Tòng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Mã Thị Bé Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đinh Thị Trương Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vui Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Phước Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh...
Hiển thị 1 - 10 of 86 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9