Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Tăng Khương. Hiện ngụ tại: số 217/13 đường Nguyễn Hữu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở đối với ông Nguyễn Văn Năm. Hiện cư trú tại: thửa số 71, tờ 9, đội 4, công ty cổ phần cao su Hòa Bình,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 3 năm...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Lành. Hiện ngụ tại: ấp Đông, xã Hòa Long, thành...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Phan Thị Lan. Hiện ngụ tại: khu phố Long Phượng, thị trấn...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Thạch Thị Sên. Hiện ngụ tại: khu phố Hương Giang, phường...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Hoàng Cao Hải. Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường Phước...
Hiển thị 1 - 10 of 165 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 17