Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Mỹ Hoàng và vợ là Bà Lê Thị Thu Lệ Hiện ngụ...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2146/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Tiến Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Võ Xuân Hoàng Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đỗ Thành Sóc Hiện ngụ tại: khu phố 7, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Quyền Hiện ngụ tại: ấp Bắc 2, xã Hòa...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Nhân Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vui Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình bà Hoàng Thị Huyền Hiện cư trú tại: thửa sổ 145, tờ 9,...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Dương Hoàng Tuấn Hiện cư trú tại: căn hộ sổ B1, nhà...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đặng Đình Hải Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
Hiển thị 1 - 10 of 214 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 22