Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3476/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biến xa năm 2017...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt  điều chỉnh...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt  điều chỉnh...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyên Văn Hùng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Trọng Đậu. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt...
Hiển thị 1 - 10 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10