Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Thu hồi quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Nguyễn Thanh Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2819/QĐ-UBND về việc thu hồi quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Nguyễn Thanh Xuân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi quyết định số 14478/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Nguyễn Thanh Xuân.

Hiện ngụ tại: số 7/8A đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu.                                                                    

Lý do: Diện tích 78 m2 đất ở tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 37, phường 11 thành phố Vũng Tàu của ông Nguyễn Thanh Xuân do UBND thành phố Vũng Tàu chưa giao đất tại thực địa, không giải phóng được mặt bằng nên không đủ điều kiện để miễn giảm tiền sử dụng đất ở cho ông Nguyễn Thanh Xuân.