Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với ông Bùi Ngọc Tân, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Ngọc Tân có vợ là bà Bùi Thị Kim Chi. Hiện ngụ tại: số 566 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Ông Bùi Ngọc Tân có vợ là bà Bùi Thị Kim Chi, là con liệt sĩ Bùi Ngọc Đảnh (cùng chung hộ khẩu với ông Bùi Ngọc Tân).

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đẩt ở tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 32, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành.