Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với ông Trần Văn Tuấn, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hồ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Tuấn. Hiện ngụ tại: ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Ông là con liệt sỹ Trần Văn Chất  Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 104, 3m2 đất ở.