Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với bà Lê Thị Hoài Thu, phường 7, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Hoài Thu. Hiện ngụ tại: số 54/23 đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Hoài Thu là con liệt sĩ Lê Mãi.

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ:  miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở.