Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Quốc Huy, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Quốc Huy. Hiện ngụ tại: ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.

Ông Nguyễn Quốc Huy là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (tỷ lệ 35%).

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ: miễn giảm 90% tiền sử dụng 165,2m2 đất ở.