Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với bà Nguyễn Thị Thân, khu 5 tầng, phường 7, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mang đối với bà Nguyễn Thị Thân. Hiện ngụ tại số 106A11 khu 5 tầng, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Thân là vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết.                 

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 70m2 đất ở.