Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Điều chỉnh đóng mới tàu cá đối với ông Nguyễn Chiến Hữu, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với ông Nguyễn Chiến Hữu, số 11 tổ 2, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Nội dung chi tiết xem tại đường link của văn bản.