Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Tổ chức và trợ cấp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 370/UBND-VP về việc tổ chức và trợ cấp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018. 

Nội dung chi tiết mời bạn đọc xem chi tiết tại đường link của văn bản.