Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt danh sách đối tượng và phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở (Đợt 2 - năm 2018)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng và phân bổ kinh phí thực hiện  hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở (Đợt 2 - năm 2018) theo Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm 15 đối tượng.

Nội dung chi tiết xem tại đường link của văn bản