Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Vân Hiện ngụ tại:197/2 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với 47 gia đình của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc,...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Phạm Thị Gìn. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ tiền...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Ngô Thị Dư Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Ngọc Phương. Hiện ngụ tại: khu phố Phước Thới, thị...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Phú Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Nguyễn Minh Tâm Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức kinh phí: 5.000.000đ (Năm triệu...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Quang Tài Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức hỗ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt cá nhân đủ...
Hiển thị 121 - 130 of 188 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19