Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biến xa năm 2017...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt  điều chỉnh...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt  điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Nguyễn Tấn Thành. Hiện ngụ tại: ấp Thanh Bình 3, xã Bình...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Lê Sinh Lâm và vợ là bà Lê Thị Côi. Hiện ngụ tại: số...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Dương Văn Tha. Hiện ngụ tại: khu phố 4, phường Phước...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với bà Thạch Thị Sên. Hiện ngụ tại: khu phố Hương Giang, phường...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc p hê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với ông Nguyễn Hữu Nghị. Hiện ngụ tại: số 131 đường Trần Hưng...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối vớ bà Dương Thị Huyền. Hiện ngụ tại: ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng,...
Hiển thị 121 - 130 of 223 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 23