Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Diên Châu có vợ là bà Trương Thị Vinh. Hiện ngụ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Cường. Hiện ngụ tại: khu phố Quảng Phú, thị trấn Phú...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Võ Văn Hưng. Hiện ngụ tại: ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt  mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Quốc Toản. Hiện ngụ tại: thôn Tân Ninh, xã Châu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hoàng Thị Diện có chồng là ông Võ Văn Đường. Hiện ngụ tại:...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Tấn. Hiện ngụ tại: số 73 đường Hoàng Việt, phường Long Hương,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến. Hiện ngụ tại: khu phố 5, phường Long Toàn, thành phố Bà...
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 370/UBND-VP về việc tổ chức và trợ cấp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018.  Nội dung chi tiết mời bạn đọc xem chi tiết tại đường link của văn bản.
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc Phê duyệt cá nhân có tên sau đây đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Theo đó,...
Hiển thị 121 - 130 of 256 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 26