Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết. Hiện ngụ tại: khu phố 5, phường Long...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3637/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đinh Thị Đước và con là ông Phạm Quang Phúc. Hiện ngụ...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3636/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Lực. Hiện ngụ tại: khu phố 2, phường...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Ngọc Ly. Hiện ngụ tại: số 134/31 đường...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Hồng Minh và bà Trần Thị Nhuần. Hiện ngụ tại: sổ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Trần Vũ. Hiện ngụ tại số 20 đường Lưu Hữu Phước,...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3511/QĐ-UBND tỉnh  về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Bông. Hiện ngụ tại: số 414 đường...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất người có công cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Hiển. Hiện ngụ tại: ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 351 4 /QĐ-UBND về việc p hê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất người có công cách mạng đối với ông Lê Quốc Dũng. Hiện ngụ tại: số 89/9 đường...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho  người có công với cách mạng đối với ông Phạm Xuân Triệu. Hiện ngụ tại: số 87...
Hiển thị 11 - 20 of 131 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14