Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vinh Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đỗ Chí Linh Hiện ngụ tại: ấp Phước Thuận, xã...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3017/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Mười Hiện ngụ tại: ấp Hải Lâm, xã...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Vũ Xuân Hòa Hiện ngụ tại: số 484/29 đường 30/4,...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND  về việc điều chỉnh thông tin tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa năm 2018 tại...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND  về việc loại khỏi danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ...
Hiển thị 11 - 20 of 247 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 25