Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mói tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt cá nhân đủ điều...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa năm 2017. ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Hoàng Văn Nho. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Thể. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tôn Huy Vinh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Lách. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Huỳnh Công Đực. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tô Thanh Tòng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Mã Thị Bé Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết...
Hiển thị 11 - 20 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10