Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đào Văn Tuấn Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường...
UBND tỉnh vừa ban hành  Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử đụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Thành. Hiện ngụ tại: ấp Lò Vôi, xã...
UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Dũng Hiện ngụ tại: ấp Phước...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc loại khỏi danh sách tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa năm 2018 theo...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Phấn. Hiện ngụ tại: ấp Thạnh Sơn 1A, xã...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng và phân bổ kinh phí thực hiện  hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở (Đợt 2 - năm 2018) theo Chương trình...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Võ Thanh Bình. Hiện ngụ tại: số 225/7 đường Võ Thị...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Ngoa. Hiện ngụ tại: khu phố Hải An, thị trấn...
Hiển thị 11 - 20 of 214 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 22