Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trương Quang Vinh. Hiện ngụ tại: số 21 đường Trương...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh công suất tàu cá đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa năm 2018 tại...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Sanh và bà Nguyễn Thị Ánh, Hiện ngụ tại: khu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, điều chỉnh số đăng ký tàu cá kèm theo tại Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách tàu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND vê việc Sửa đổi, điều chỉnh công suất tàu cá kèm theo tại Điều 1 Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách tàu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần khai thác hải...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số đăng ký tàu cá tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 26/2/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký tham gia...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản...
Hiển thị 11 - 20 of 184 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19