Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hoàng Thị Thu Hương. Theo đó, Chủ tịch UBND...
Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng...
Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Vân Hiện ngụ tại:197/2 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở đối với 47 gia đình của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc,...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Phạm Thị Gìn. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ tiền...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Ngô Thị Dư Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Ngọc Phương. Hiện ngụ tại: khu phố Phước Thới, thị...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Phú Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Nguyễn Minh Tâm Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức kinh phí: 5.000.000đ (Năm triệu...
Hiển thị 11 - 20 of 80 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8