Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đào Văn Tuấn. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Tuyết. Theo đó, Chủ...
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh tên chủ tàu đủ điều kiện nâng cấp tàu cá tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND...
Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyêt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt cá...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Theo đó, Chủ tịch...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Theo đó, Chủ tịch...
Ngày 10/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính...
Ngày 8/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng...
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND...
Hiển thị 71 - 80 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 10