Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở đối với bà Phạm Thị Phượng. Hiện cư trú tại: thửa số 221, tờ 26, đội 1, nông trường cao su Cù Bị, xã Cù...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Phạm Thị Lượng có chồng là ông Nguyễn Mạnh Lư. Hiện ngụ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Thái Đình Mai. Hiện ngụ tại: số 93 đường Trương Hán Siêu,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Việt Thắng. Hiện ngụ tại: số 02 đường Thống...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Theo đó, UBND tỉnh quyết định:...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Quậy. Hiện ngụ tại: khu 1, xã Bình Châu,...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Lượm. Hiện ngụ tại: khu phố Hải Tân,  Long...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Nở có vợ là bà Đoàn Thị Mật. Hiện ngụ tại: thôn...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Phan Thanh Dũng. Hiện ngụ tại: ấp Phước Lợi, xã Phước...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đặng Hoàng Minh. Hiện ngụ tại: khu phố Hiệp Hòa, thị...
Hiển thị 71 - 80 of 223 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 23