Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 18/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định 958/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh số 1 Công ty cổ phần sản xuất...
Ngày 20/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 1. Công nhận danh hiệu...
Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 20 năm xây dựng và phát triển của  Công ty Cổ phần Giấy...
Ngày 18/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho Tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Theo đó, Chủ tịch...
Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc công nhận "Tập thể lao động xuất sắc", tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Công ty cổ phần Cao su Thống nhất...
Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Viettel Bà Rịa- Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. Theo...
Ngày 29/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 06 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, tặng bằng khen...
Ngày 29/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 09 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, tặng bằng...
Ngày 29/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, tặng bằng khen...
Ngày 28/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 711/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 11 tập thể, tặng bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành...
Hiển thị 1 - 10 of 397 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 40