Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 10/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 913/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sơn Định...
Ngày 12/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 09 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017; Tặng...
Ngày 12/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình...
Ngày 12/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 17 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017. Theo đó,...
Ngày 05/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 878/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Công Vân, địa chỉ ấp Mỹ Xuân, xã Mỹ Xuân,...
Ngày 09/4/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 04 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 và Tặng...
Ngày 29/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 832/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Tăng, địa chỉ: 35 đường Dương Vân Nga,...
Ngày 30/3/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" cho 64 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác từ năm...
Ngày 14/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 714/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông: Đặng Văn Hạnh, địa chỉ: Hoàng Thanh, Hoàng Hóa,...
Ngày 27/3/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp trong 25 năm phát triển Vườn Quốc Gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ...
Hiển thị 1 - 10 of 644 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 65