Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 14/8/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông ban hành Quyết định số 2258/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sự kiện doanh nhân Phượng Hoàng Lửa, địa...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 21 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân đà có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc Tặng giải thưởng Cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 09 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học...
Ngày 14/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có tác phẩm xuất sắc đạt giải Nhất trong Cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến,...
Ngày 03/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 01 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-...
Ngày 03/8/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 09 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học...
Hiển thị 1 - 10 of 705 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 71