Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 03/10/2018, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh ban hành Quyết định số 2761/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Quang Dũng,nơi ở hiện tại: Tổ 4, khu phố Kim...
Ngày 04/10/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho 02 tập thể và 17 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác từ...
Ngày 04/10/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 130 cá nhân có thành tích trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh...
Ngày 04/10/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm...
Ngày 01/10/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ Festival Biển...
Ngày 01/10/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp, tài trợ kinh phí tổ chức Pestival Biển Bà Rịa - Vũng...
Ngày 20/9/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ...
Ngày 20/9/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với 03 chuyên án 418T,...
Ngày 20/9/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2621/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh,...
Ngày 20/9/2018, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện công tác phòng,...
Hiển thị 1 - 10 of 738 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 74