Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 13/6/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 20 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần...
Ngày 12/6/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế...
Ngày 06/6/2019, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1410/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và...
Ngày 04/6/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác Huấn luyện và thi đấu đạt Huy chương tại giải...
Ngày 06/6/2019, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1416/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với bà Trần Thị Kim Liễu, địa...
Ngày 06/6/2019, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 1409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Dương Phúc Tỵ, nơi ở...
Ngày 30/5/2019, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 1355/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tươi, chỗ ở hiện tại: ấp Hồ Tràm, xã...
Ngày 30/5/2019, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 1353/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đinh Thị Hồng Thúy, chỗ ở hiện tại: số 130/6 đường...
Ngày 24/5/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2018. ...
Ngày 24/5/2019, Chủ Tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 04 hộ gia đình và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng...
Hiển thị 1 - 10 of 897 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 90