Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 06/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 3522/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Hào Quang, tổ 6, ấp Nông Trường, xã Hắc Dịch,...
Ngày 06/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 3521/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Văn Vũ, ngụ tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng,...
Ngày 06/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 3520/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn An Sơn, ngụ tại Khu phố Hải Bình, thị trấn...
Ngày 29/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động nhiệm kỳ III (2012 - 2017). Theo...
Ngày 27/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3452/QĐ-UBND về việc Thưởng tiền cho 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" vì đã có thành...
Ngày 27/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc Thưởng tiền cho 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc...
Ngày 22/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra giai đoạn 2011 -2017. Theo đó,...
Ngày 22/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn...
Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị...
Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá chuyên án 117Q. ...
Hiển thị 1 - 10 of 513 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 52