Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Ngày 22/08/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2345/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP cung ứng nhiên liệu Tàu biển VINA,...
Ngày 18/08/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 2343/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lộc Khang, địa...
Ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu...
Ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho Tập thể đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc...
Ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc";  Tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc huyện Xuyên Mộc đã có thành...
Ngày 16/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân Hội Cựu chiến binh tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017. ...
Ngày 09/08/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 2246/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đổi với Bà Đoàn Thị Ái Vân - Chỗ ở hiện nay: Tổ 12, khu...
Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn...
Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017; Tặng Bằng...
Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017; Tặng Bằng...
Hiển thị 1 - 10 of 456 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 46