Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Ngọc Mai, địa chỉ Ô4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 27/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ban hành Quyết định số 2725/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Ngọc Mai, địa chỉ Ô4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động: Nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách.

+ Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng 850 bao (Tám trăm năm mươi bao, 01 bao = 20 điếu)

+ Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền; mức tiền phạt: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

+ Hình thức phạt bổ sung:

- Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 850 bao (Tám trăm năm mươi bao, 01 bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu.

Chi tiết Quyết định số 2725/QĐ-XPVPHC xem tại đây