Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 28/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

Chi tiết Quyết định số 2741/QĐ-UBND xem tại đây