Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Toàn, ngụ tại 450/16/5 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vững Tàu;

Ngày 28/09/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc ban hành Quyết định số 2744/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Toàn, ngụ tại 450/16/5 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vững Tàu.

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.

+ Đã có hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây dựng) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản, với khối lượng khoáng sản khai thác từ 50 m3 trở lên tại Ấp 4, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

+ Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền với mức phạt là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

+ Hình thức phạt bổ sung:

+ Buộc ông Trần Thanh Toàn phải nộp một khoản tiền tương đương với giá trị xe cuốc nêu trên là 351.603.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm lẻ ba nghìn đồng).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc ông Trần Thanh Toàn chấm dứt hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên và thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chi tiết Quyết định số 2744/QĐ-XPVPHC xem tại đây